شواری شهرمرند موضوع مشکلات کارگران در سطح شهرمرند را بررسی کردند .

معاون مدیر کل و رئیس اداره تعاول وکار ورفاه مرند درمو.رد اشتغالزائی در سطح شهرستان وحمایتها دولت گفت . جهت اشتغال زائی سه نوع تسهیلات داریم که یکی پردات تسهیلات به روستائیان از مبلغ ۵ میلیون الی ۵ میلیون تومان که سهم شهرستان مرند ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان است که تا آخر بهمن ماه ۹۶ کل این مبلغ جذب خواهدشد . دراین مورد کلیه بانکها عامل هستند .

شورای اسلامی شهرمرند جلسه غیر علنی وعلنی داشت


به گزارش جوان فردا از مرند شورای اسلامی شهرمرند روز شنبه مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ دو جلسه داشت .جلسه اول غیرعلنی از ساعت ۱۵ الی ۱۷ بود و جلسه علنی آن شورا با حضور مهندس محمدزاده معاون مدیر کل و رئیس اداره و تعاون و رفاه و اصحاب رسانه راس ساعت ۱۷ به رایست دکتر اکبر یحیوی علمداری برگزار شد .
یحیوی در این جلسه گفت هدف از دعوت از محمدزاده بخاطر این بود که شورای شهرمرن یعنی شورای شهر لذا برحسب وظیفه ذاتی جهت اطلاع از کم کیف جریان کارگاه ها و تعداد شاغلین وتامل کارفرمایان با کارگران و حمایت اداره کار از تولید کنندگان وپیمانکاران وکارگران است .
محمدزاده میهمان ویژه گزارش جامع از وظیفه اداره کار وتعاون ورفاه گفت درچهار چوب قانون وظیفه اداره کار اجرای قانون کار وحمایت از کار کارگر است منظور ازکار همان سرمایه گذارانی که کارآفرین هستند می باشد .
رئیس اداره کار وتعاون ورفاه مرند با ارائه امار گفت ۴۵۵ واحد تعاونی داریم که ۳۱۳ تعاون درحال فعالیت هستند و۵۳ واحدتعاون راکد می باشدو۸ مورد غیر فعال و۱۷ مورد در دست اجراست .
محمدزاده درمورد مشکلات شهرک میلاد گفت دو شرکت تعاونی که دارای مشکلات حقوقی بودند پرونده آنها در دستگاه قضائی مفتوح است .
وی در مورد آرای صادره از طرف هیات تشخیص گفت ۷۵۰ فقره پرونده منجر به صدور حکم شده است و۳۹۹ مورد منجربه سازش گردیده است و ۲۱۱ فقره به تجید نظر ارجاع گردیده است .
محمدزاده درمورد بیمه بیکاری گفت ۸۴۶ نفر از کارگران مشمول بیمه بیکاری هستند که ۲۱۸ فقره از این پرونده ها وارداتی هستند .
محمدزاده گفت با توجه به تعداد کارشناسان موجود دراداره کارمرند هرماه ۱۰۰بتزدید از کارخانجات و کارگاهها در سطح شهرستان مرند داریم .
محمدزاده درمورد تعداد کارگران شاغل در شهرستان مرند گفت ۱۱۵۰۰ نفر کارگر شاغل در سطح شهرستان داریم که دارای بیمه می باشند . ممکن است در بعضی کارگاهها بدون بیمه باشند ما خبر نداریم ویا بدون قرارداد کار میکنند ومشغول اشتغال هستند اینگونه شاغلین جزء آمار نیستند .
محمدزاده آفت جامعه کارگری را عدم شناخت کارگران از قانون کار دانست وگفت ما منکر نیستیم که در سطح شهرستان قراردادهای سفید امضا نمیشود ویا سفته ویا تعهد ثبتی ویا چک از کارگر گرفته نمیشود . ولی باید فرهنگ سازی و آموزش داده شود تا کارگران آشنائی با قانون کار داشته باشند
معاون مدیر کل و رئیس اداره تعاول وکار ورفاه مرند درمو.رد اشتغالزائی در سطح شهرستان وحمایتها دولت گفت . جهت اشتغال زائی سه نوع تسهیلات داریم که یکی پردات تسهیلات به روستائیان از مبلغ ۵ میلیون الی ۵ میلیون تومان که سهم شهرستان مرند ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان است که تا آخر بهمن ماه ۹۶ کل این مبلغ جذب خواهدشد . دراین مورد کلیه بانکها عامل هستند .

محمدزاده گفت ما اشرافیت کامل به اجرای قانون کار داریم ولی باید از هردو طرف بخواهیم در زمان انعقاد قرارداد باید هوشایر باشند .
دراین جلسه تک تک اعضا شورای اسلامی شهرمرند نقطه نظرات خودرا در باب اشتغالزائی بیان داشتند .
آنکه در این جلسه بیشتر به چشم میخورد موضوع کارگران بخش خصوصی شهرداری مرند بود .
به نظر می رسد کیفیت این جلسه را این مورد خاص کاهش داد . چون موضوع از عام به خاص هدایت نمود . ای کاش اعضای محترم شورای شهر مرند این موضوع را تلفنی حل می کردند .