آیا مشکل شورای اسلامی شهرمرند فقط قراردادهای بخش خصوصی است⁉️

جوان فردا : شورای اسلامی شهرمرند چرا؟ چرا شورای اسلامی شهرمرند بیشتر مشتری غیر مرتبط با وظیفه شورا دارد ؟باید صبر نمود تا صداهای واقعی را بشنویم .

به گزارش جوان فردا از مرند

شورای اسلامی شهرمرند روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۶/۱۱/۴ جلسه غیر علنی و علنی داشت

آیا مشکل شورای اسلامی شهرمرند فقط قراردادهای بخش خصوصی است⁉️
آیا رونددیدار مردمی روزهای چهارشنبه شورای اسلامی شهرمرند دارای خروجی می باشد⁉️

شورای اسلامی شهر مرند درراستای تکریم ارباب رجوع روز چهارشنبه همانند هفته های گذشته دیدار عمومی داشت
آیا چنین دیدار خروجی خواهدداشت ⁉️

 شورای اسلامی شهر مرند  چهارشنبه هر هفته جلسه علنی ودیدار مردمی دارد روز چهارشنبه این هفته مانند هفته های گذشته بعداز جلسه غیر علنی دیدار مردمی داشت  از ساعت ۱۵ الی ۱۷بصورت غیر علنی جهت بررسی تعرفه عوارض محلی دستور کار خود قرار داده بود. شورای اسلامی شهر مرند بعداز اتمام جلسه غیر علنی وازد جلسه علنی شدند و دیدار مردمی خودرا شروع کردند .

از شهروندان و اهالی کوی سبحان پشت مدرسه یکتائی  دارای درخواستی بودند که نامه آنها بدستور رئیس شورابه اداره آب وفاضلاب ارجاع گردید
دیگر شهروندان مرندی حاضر در شورا  مشکلات خودرابا شورای شهرمرند و درپارلمان مرنددرمیان گذاشتند.مجتبی اکبری مدیرگروه هنری فجربا حضور در صحن شورا گلایه خودرا از برخورد نا مناسب مدیر روابط عمومی شورای شهرمرند اعلام نمود  این اعتراض اکبری مورد تنایید مهندس فرامرز آخوندی و مقصود استادی قرار گرفت

با توجه به حضور نیروهای بخش خصوصی شهرداری در صحن شورا  برای چندمین بار موجب شد محمد تقی طماسب پور بطور شفاف خطظاب به نماینده این کارگران گفت شما با پیمانکار قرار داد بستید و باید به اداره کار مراجعه نمائید .

قابل ذکر است شورای اسلامی شهر مرند به بهانه حل مشکلات این کارگران محمد زاده معاون مدیر کل و رئیس اداره کار و تعاون واجتماعی را در جلسخ قبل به شورا دعوت نمودند .

ولی همچنان نیروهای کارگری بخش خصوصی یقه شورا را خوب بدست آورده اند . در حالی که در چهار چوب قانون شورا در این مورد هیچ وظیفه ای ندارد .

پیشنهاد برای شورای اسلامی شهر مرند

بهتر است جهت جلوگیری از تراکم حضور شهروندان در صحن شورا فرد کارشناس ویا یکی از اعضای شورا در خواستهای مردم را بررسی و آنچه مربوط به شورا می باشد در دستور کار خود قرار بدهد .

شورای اسلامی شهرمرند چرا؟ چرا شورای اسلامی شهرمرند بیشتر مشتری غیر مرتبط با وظیفه شورا دارد ؟باید صبر نمود تا صداهای واقعی را بشنویم .