نقش بانک ها در رضایت و نارضایت مردم در دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران

جوان فردا : عملکرد نامناسب نظام بانکی ومدیریت های سلیقه ای پایگاه خبری رسمی جوان فردا را برآن داشت تا با طرح سوالی از مردم با نظر سنجی خاص نظام بانکی را ارزیابی نماید از علاقه مندان به اصلاح امور بانکی در نظام جمهوری اسلامی ایران خواستاریم مارا دراین نظر سنجی یاری فرمایند .

عملکرد نامناسب نظام بانکی ومدیریت های سلیقه ای

 

عملکرد نامناسب نظام بانکی ومدیریت های سلیقه ای پایگاه خبری رسمی جوان فردا را برآن داشت تا با طرح سوالی از مردم با نظر سنجی خاص نظام بانکی را ارزیابی نماید از علاقه مندان به اصلاح امور بانکی در نظام جمهوری اسلامی ایران خواستاریم مارا دراین نظر سنجی یاری فرمایند .

  آیا از عملکرد بانکها در پرداخت وام( تسهیلات) به تولیدکنندگان و کارآفرینان اقتصادی، رضایت دارید؟
۱) بلی
۲) خیر