شافعی وارد کارزارانتخابات مجلس دهم شد

شافعی ثبت نام کردن خودرا تایید کرد.

آرن صندوق رای

شافعی

شافعی۰

وارد کارزارانتخابات مجلس دهم شد / ۲۴ نفر برای کسب کرسی مجلس ثبت نام کردند
چهارشنبه ۲ دی ۱۳۹۴ :: نویسنده : رحیم اصیل میابی

در سه روز اول ثبت نام کاندیداهای انتخابات دهمین مجلس شورای اسلامی از مرند و جلفا ۲۴ نفز ثبت نام کردند.

امروز سه شنبه ۱۰ نفر دیگر ثبت نام کردند.

در نهایت امروز سه شنبه اول دی ماه تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات در مرند و جلفا به ۲۴ نفر رسید:

* عادل ابدالی

* رحیم اصیل میابی ( میابی)

*علی الهوردی پور

*روح الله بابازاده

* علی بی غم

*محمد حسن نژاد

*داودحسین پور

*اصغر خلفی

*خیالی میاب

*علی رخ افروز

*سعید رنجدوست

*سیروس سازدار

*کریم شافعی

*عیسی صبری

*ابراهیم صراف

*علی صمدی

*رحمان عباسی

*کاظم عبدیزدانی

*جعفر فتحعلیزاده

* انور قاسمی

*حسین متفکر

*لطف الله مختاری

*روح الله مهدی لوی

*زهرا نصیری