گزارش جوان فردا درمورد پل دولت آباد کتباً در سایت جوان فردا انتشار یافت

جوان فردا : لذا از استاندار محترم عاجزانه و مسئولین اجرائی محترم می خواهیم پا به میدان بگذارند تا جان مردم این منطقه را از خطرات جانی نجات دهند و آرامش روانی را به این منطقه به میمنت روز جمهوری اسلامی عیدی بدهند .

((لا ابا لِغَیرِکُم ، ما تَنتَظِرونَ بِنَصرِکُم، وَالجِهادِ عَلی حَقَّ الناس ))

نویسنده : ر_ میابی

سرباز ولایت

کار شناس ارشد حقوق عمومی

مدیرمسئول پایگاه خبری جوان فردا

بنام خداوند محرومان

محضرجناب آقای دکتر مجید خدابخش نماینده عالی دولت در استان آذربایجان شرقی
استاندار محترم استان آذربایجان شرقی

((لا ابا لِغَیرِکُم ، ما تَنتَظِرونَ بِنَصرِکُم، وَالجِهادِ عَلی حَقَّ الناس ))

باسلام واحترام خاص
تبعیت از اهل حق بدون بصیرت کار ساز نیست .
مختصری از روند و سرنوشت پل شهید چرمی (دولت آباد) را بشرح ذیل خدمتتان معروض میدارم تا انشاالله در آشنائی تان نسبت باین موضوع کارساز گردد .
می توان گفت این مطالب عین حقیقت است که با بصیرت خدائی بیان می گردد .
نخواهیم گذاشت سرنوشت پل دولت آباد مانند مرگ آب هرزندات شود!!!
مرگ پل دولت آباد یعنی روشن شدن وعده های پوشالی و روشن شدن وجهه خبرنگار مزدور ریالی مخالف دولت .
بعضی از مدعیان خبرنگاری که جهت حمایت از نماینده قانونی در انتخابات دورنهم و دهم در ترویج فرهنگ وعده های پوشالی یار و مددکار وعده دهنده بودند تا رای مردم را به هر طریقی اخذ کنند و از تکیه زدن نماینده قانونی به صندلی سبز بهارستان مستعفیض گردند از هیچ تلاشی دریغ ننمودند .

یکی از این وعده های انتخاباتی در این دو دوره مجلس احداث ضرب الاجل پل شهید چرمی (دولت آباد) می باشد . حال شش سال از عمر نمایندگی نماینده قانونی می گذرد و دراین مدت چندین بار شاهد مراسم کلنگ زنی این پل در محضر مردم این منطقه بودیم .
کلنگ زنی که در هفته دولت ۹۴ با مشارکت شهرداری مرند به زمین زده شد اگر نبود تفکرات خوف انتخاباتی مخالف دولت امروز شاهد پل زیبا و رو گذر دیدنی در این منطقه بودیم .
ولی بگذریم ،حال در این مدت خبرنگار حامی نماینده قانونی مخالف دولت به چه علت جرات نکرده لااقل از نماینده مورد حمایتشان فقط درمورد سرنوشت این وعده (پل دولت آباد) سوال نماید که آقای نماینده از سرنوشت پل دولت آباد چه خبر؟
اگر این خبرنگار حامی ریالی مخالف دولت ، سواد علمی مذهبی ندارد باید بداند ظَلَمَ الحَقَّ مَن نَصَرَ الباطِلَ و یا باید بداند مَن لَم یُنجِهِ الحَقُّ اَهلَکَهُ الباطِل.
جای بسی تاسف است وقتی خبرنگار دیگری این سوال را از آقای نماینده مطرح می کند این خبرنگار ریالی دست به شیطنت های مختلف جهت خوش رقصیدن در محضر اربابش دست به توهین مطالبه گران قانونی می زند . ولی بعضی موقع فقط در مورد شورا و شهردار مطالبه گری می کند . ولی نمی خواهد در یک جمله بگوید آقای نماینده از وعده های انتخاباتی تان در مورد پل دولت ،آباد آب هرزندات و منطقه آزاد شدن مرند و کارخانجات و … چه خبر ؟
فقط می خواهد توپ نا کار آمدی حمایت کننده اش را به میدان دولت مردان دولت تدبیر امید بیاندازد ولی غافل از این است که دولت مردان دولت تدبیر امید به هیچ موردی جناحی نظر نمی دهد . دولت مردان اجرائی در استان نگران از کاردزدی سیاست باز RG نیستند .خدمت به مردم را وظیفه خود میدانند .
باید بگویم ؛مردم شریف دهستان دولت آباد و کوی شهید چرمی وعده های پوشالی انتخاباتی را به حساب حکومت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی نخواهند نوشت .چون وعده های پوشالی را با وعده های مردانگی خوب تشخیص می دهند .
حال بگذریم از شیطنت های خبرنگار ریالی و بگذریم از وعده های انتخاباتی پوشالی نماینده که معتقد است در زمان انتخابات از چنین وعده هائی داده میشود .
بگذریم از سیاستهای RG سیاست بازان عوامفریب که هیچوقت این سیاست در عالم صداقت و تدبیر امید کار ساز نیست . ونخواهد بود .
حال سخن جوان فردا با مسئولین اجرائی و نمایند عالی دولت در استان و در شهرستان مرند
آقای فرماندار
در مراسم آخرین کلنگ زنی که در سه ماهه آخر ۹۶ با حضور میهمانان نماینده و با سخنان نماینده در محضر شما پل شهید چرمی (دولت آباد ) کلنگ زنی شد. ما نوشتیم وگفتیم این کلنگ زنی از سیاستهای RG گونه است و کار ساز نخواهد بود . چون هر پروژه دارای قانونی و آئین نامه معاملاتی دولتی ، نقشه ، بررسی ، مطالعه منطقه، تملک پروژه در صورت وجود معارض ، تامین اعتبار ، تعیین کار فرما ، تعیین پیمانکار ، تعیین محدوده کارگاه ، تشکیل کارگاه، مهندس ناظر و معرفی مشارکت کننده و یا …می باشد .
آنچه در این مراسم کلنگ زنی شنیده شد نام ردیف اعتبار این پروژه از سوی نماینده بنام متمم تهرانی در پل دولت آباد بیان شد .
از همه اینها بگذریم
خدمت مسئولین اجرائی استان و شهرستان رسانده میشود این منطقه نیاز مبرم باین پل را دارد . و مردم از وعده های انتخاباتی پوشالی و کلنگ زنی های هوائی بعضی ها خسته شده اند. مردم چشم در انتظارندومی خواهند دیگر شاهد وعده های دروغین نشوند و مردم از استاندار و فرماندار درخواست می نمایند دستور لازم جهت اقدامات اجرائی فوری در احداث پل شهید چرمی (دولت آباد) را هر چه سریعتر صادر فرمایند . اطاله احداث این پل با توجه باینکه فصل کار و کشاورزی شروع می گردد افزایش تردد در این مسیر قطعی است موجب نگرانی است که خطرات جانی دراین مورد سابقاً به وفور دیده شده است .
لذا از استاندار محترم عاجزانه و مسئولین اجرائی محترم می خواهیم پا به میدان بگذارند تا جان مردم این منطقه را از خطرات جانی نجات دهند و آرامش روانی را به این منطقه به میمنت روز جمهوری اسلامی عیدی بدهند .
از آقای نماینده مخالف دولت می خواهیم اگر کاری از دستش می آید نه مانند گذشته و خارج از سیاستهای RG گونه اقدام نماید در غیر اینصورت کار شکنی لازم نیست بگذار تا اصحاب رسانه واقعی و مردمی دوش بدوش مردم از نماینده عالی دولت در استان و شهرستان درخواست نمایند تا عملی گردد .بعد از عملی شدن افراد ناکارآمد می توانند کار دیگران را به نام خود ثبت و ضبط نمائید .
ضمناً مردم در صورت احداث این پل نخواهند گذاشت کاردزدان این پل را بنام خود بزنند . مردم خوب میدانند افراد ناکارآمد و وعده دهنده های پوشالی و حامیان ریالی آنها و مخالف دولت می خواهند این نا کار آمدی خود را به نام دولت مردان دولت تدبیر امید ثبت نمایند
((لا ابا لِغَیرِکُم ، ما تَنتَظِرونَ بِنَصرِکُم، وَالجِهادِ عَلی حَقَّ الناس ))
رحیم میابی