نامه سرگشاده میابی به حسن نژاد و دعوت به مناظره

جوان فردا : آدم وقتی فقیرمیشود،خوبی هایش تحقیر میشود، اما کسی که زوروزر دارد عیب هایش را هنرم بینند.و چرنده های او ر احرف حسابی میشنوند و آروغ های بی جا و نفرت بارش را نخبه می نهند حتی شوخی های خشک و خنک و بی ربطش،از خنده ،حضار را روده برمی کند!

میابی طی نامه سرگشاده بابیان نکات کلیدی شهادت امیرالمومنین ع رابه دکترحسننژادتسلیت گفت

شافِعُ الخَلقِ العَمَلُ بِالحَقِّ ولَزَوم الصِّدق
عمل کردن به حق ،و همراه بودن با صدق و راستی شفاعت کننده خلق است


آقای دکترحسننژاد
دراین روز پر عظمت تاریخ اسلام و انسانیت و عدالت و روز تجلی شهادت در فرهنگ تشیّع خواستم باتسلیت گفتن شهادت امیرالمومنین ع برحسب وظیفه ذاتی رسانه ای خود مواردی را بیان دارم تا #بخود_آئید و به دعوت اینجانب مبنی بربرگزاری مناظره مردمی لبیک گفته باشید
آقای حسننژاد
وانگهی عمل یک نویسنده ،رسانه ،عمل یک سخنران،عمل یک معلم، عمل یک روشنفکر،حرف زدن است.
#حقیقت را با گلوله کلمات آتشین ،برسپاه سیاه دشمن شلیک کردن،خفته ها را بیدار کردن، چادر سیاه شب جهل راپاره کردن و به آتش کشیدن وبا شعله اندیشه شب را آتش زدن و زمستان را گرم کردن و در یک کلام (پیام) را به گوش خلق رساندن. و دروغگویان و تزویربازان و ریاکاران و تشنگان قدرت را رسوا کردن میباشد
آقای #حسننژاد
همراه باشهدادرراه خدابه مجاهده برخاسته ام وتاریخ رامی شکافم و فرعونها و قارونها و بلعم ها را لعنت میکنم چون بادروغ وتزویرو ریابایاری بعضی دینداران متعصب و جاهل ازهیچ دشمنی وتهمت فرو گذار نکردند
در طول تاریخ چنین رفتارها بیشتر بودواین رفتارها علی ع خانه نشین و در محراب به شهادت رساند و امام حسین ع و ۷۲ تن از یاران صغیر و کبیر را در دشت نینوا به شهادت رساندند و امروز که انقلاب اسلامی ریشه در انقلاب رسول خدا و محراب علی و کربلای حسین دارد پیروان واقعی ائمه اطهار از تیغ فرعونها و قارونها و بلعم ها و ابلیسها و دروغگویان و تزویر بازان و ریاکاران تشنه قدرت و دینداران متعصب جاهل زمانه درامان نیستند.و در نا امنی بودن افراد متعهد و متخصص و دلسوز کاردان و کارآمد از زیر آبزنی افراد دروغگو تزویرباز افراد قارون صفتان درظاهر بانام های انقلابی جعلی همچون نیروی ارزشی وغیره برصندلی ریاست سازمان یاسبز بهارستان تکیه کرده اند .
فرق است آب خضرکه ظلمات جای اوست/      /باآب ماکه چشمه اش الله اکبر است
ما زقرآن و انقلاب مغز را بر داشته ایم/                /پوست را پیش سگان انداخته ایم .
آدم وقتی فقیرمیشود،خوبی هایش تحقیر میشود، اما کسی که زوروزر دارد عیب هایش را هنرم بینند.و چرنده های او ر احرف حسابی میشنوند و آروغ های بی جا و نفرت بارش را نخبه می نهند حتی شوخی های خشک و خنک و بی ربطش،از خنده ،حضار را روده برمی کند!

آقای #حسننژاد

❤️اعتراضات و انتقادات بنده فقیر و حقیر #فریاد_انقلابی_سرخی است بر دوران نمایندگی سیاه و فریادخشمی است بر سکوتی که بعضی از حلقوم ها را بریده است.بااین فریاد نخواهیم گذاشت شهادت در تاریخ غیب شوداین زمان خاموش و پنهانی می گذردتنها شکل جهادوتنها دلیل وجود و تنها نشانه حضور و تنهاسلاح حمله و دفاع و تنها شیوه مقاومت (#حقیقت_راستی_عدالت است )
‼️درعصری که باطل ودروغ وستم آن راخلع سلاح کرده وبعضی ازقدرطلبان از این فرصت سوء استفاده نمودند
❤️اگر #مُردن_یک_مرد، تضمین حیات یک ملت است بگذاربانوشته ها و گفته هایم پرونده سازی نمایند البته عدالت خداجای خوددارد.
اکنون شهیدان مرده اند و مامرده هازنده ایم شهیدان سخنانشان راگفتندو ماکرها و مخاطب شان هستیم. آنهاکه گستاخی آنرا داشتند که وقتی نمی توانستند زنده بمانند مرگ را انتخاب کردند و رفتند و ما بیشرمان ماندیم. صدها سال بعد از شهادت عدل علی ع و امام حسین ع و ۴۰ سال بعداز پیروزی انقلاب اسلامی است که مانده ایم
جای دارد دنیا بر ما بخنددکه ما، مظاهر ذلت و زبونی،بر علی، حسین و زینب وشهدای جنگ تحمیلی و مدافعین حرم،می گرییم واین یک ستم دیگرتاریخ است .که ما زبونان عزادار و سوگوار آن عزیزان باشیم .
❤️امروز شهیدان پیام خویش را باخون خود گذاشته و روی در روی ما برروی زمین نشستند تا نشستگان تاریخ را به قیام بخوانند نه اینکه فقط بر صندلی ریاست یا کرسی سبز بهارستان تکیه کنند
آقای حسننژاد
بنده با ازاسب افتادن تان و از زیر آبزنی مدیران و یا با تاجر آهن شدن تان و یا بدون سند خود را خادم رسمی امام ضاع خواندن تان کاری ندارم.  البته تمامی شیعه خادم ائمه اطهار بخصوص شیعیان ایران ازخادمین مخلص امام رضاع هستند
اگر خود را اسیر عقیده خود نکرده اید بلکه دنبال حقیقت و راستی وعدالت و پاسخگو هستید و خود را از باطل و دروغ و تزویر و ریا دور میدانید. به دعوت رسمی بنده #فقیر_حقیر_جانباز_برادر_شهید که گفته هایم عین حقیقت وراستی وعدالت است لبیک بگوئیدتابابرگزاری مناظره مردمی سیاه ازسفیدوعقیده گرائی وحقیقت گوئی مشخص گردد.
این دعوت بنده در راستای وعده هائی است که بر آزادیت آزار است چون علی ع می فرمایند المَسئُول حُرُّ حَتی بَعِدَ (کسی که چیزی از او خواسته اندتاوعده نداده آزاداست).چون عالی جناب دردوران انتخابات سال ۹۱ و ۹۴وعده هائی که درسرخرمن داده اید لذا در این مورد باید پاسخگو باشید تا مردم عدم عملیاتی شدن این وعده ها شما را فقط بنام شما ثبت کنند نه حکومت جمهوری اسلامی که خون بهای آن خون هزاران هزار شهیداست.
به امید آنکه جرات پیدا کنید و برای مناظره مردمی اعلام آمادگی نمائید

#رحیم_میابی