عرضه مستقیم محصولات کاوش کیمیای کرمان و بهتا و جنوبگان به کشاورزان وباغداران در مرند/تصاویر

جوان فردا : مهندس قبولی مدیر فروشگاه تخصصی سموم کشاورزی کیمیا به خبرنگار جوان فردا گفت. افتخار ما این است که انواع داروها و کودها و بذر و نهال ها را از سه شرکت معتبر بشرح ذیل دراختیار عزیزان باغدار و کشاورز قرار میدهیم .

به گزارش جوان فردا از مرند

فروشگاه تخصصی سموم کشاورزی کیمیا در مرند برای گفتن سخن دارد . لذا یم نشست صمصمی با مدیر این فروشگاه داشتیم که برای راحتی کشاورزان تقدیم می گردد

فروشگاه تخصصی سموم کشاورزی کیمیا به مدیریت مهندس حیدر قبولی در سال ۱۳۹۲ درمرند افتتاح شد این فروشگاه انواع داروهای گیاهی و کشاورزی را از سه شرکت معتبر بطور مستقیم در اختیار کشاورزان و باغداران قرار میدهد.

فروشگاه تخصصی سموم کشاورزی کیمیا  به مدیریت مهندس حیدر قبولی در سال ۱۳۹۲ درمرند افتتاح شد این فروشگاه انواع داروهای گیاهی و کشاورزی را از سه شرکت معتبر بطور مستقیم در اختیار کشاورزان و باغداران قرار میدهد.

مهندس قبولی مدیر فروشگاه تخصصی سموم کشاورزی کیمیا به خبرنگار جوان فردا گفت. افتخار ما این است که انواع داروها و کودها و بذر و نهال ها را از سه شرکت معتبر بشرح ذیل دراختیار عزیزان باغدار و کشاورز قرار میدهیم .

 ۱)سموم را از شرکت کاوش کیمیای کرمان

۲) کود را ازصنایع شیمیائی کرمان زمین

۳) بذر گلخانه ای را از شرکت بهتا بطور مستقیم تهیه و در اختیار کشاورزان  و باغداران زحمتکش قرار میدهیم.

قبولی درمورد تهیه نهال گفت شرکت طوبا از معتبرترین شر کتهای جهان است که نهال پسته را از این شرکت به منطقه آذربایجان می آوریم .

قبولی در مورد عرضه مستقیم محصولات شرکت کاوش کیمیای کرمان گفت عرضه مستقیم محصولات شرکت کاوش کیمیای کرمان زیر نظر سازمان حفظ نباتات کشور برای اولین بار در سال ۱۳۹۲ در شهرستان مرند افتتاح و مورد استقبال بی نظیر کشاورزان با تجربه و پیشرو قرار گرفت . که با اعتماد و اطمینان کامل از محصولات فروشگاه سموم کشاورزی کیمیا استفاده نمودند،این امر موجب رضایت مصرف کنندگان قرار گرفت .

خدمات ارائه شده در فروشگاه کیمیا به شرح ذیل است

#عرضه و فروش مستقیم سم،کود وبذر با کیفیت وتضمین شده با ارزانترین قیمت وعالی ترین نتیجه

#حمایت و پشتیبانی کامل از کشاورزان در طول فصل کشت و تشخیص آفات و بیماری های گیاهی و کمبود تغذیه ای از زمان اولیه تا برداشت محصول زیر نظر کارشناسان متخصص و گیاه پزشک مجرب فروشگاه برای عموم کشاورزان رایگان می باشد.

قبولی در پاسخ سوال جوان فردا مبنی بر بازدید سر زده از باغات غیر مشتری گفت برایمان امنیت کشاورزان از لحاظ محصول خیلی مهم است وقتی یک باغدار وکشاورز رزق روزی خود را در جریان یکسال از باغ ویا از زمین تهیه میکند باید کارشناسانه به کمک این عزیزان شتافت .

در این مورد فروشگاه کیمیا افتخار داریم چندین مورد بطور سرزده به باغات مرند و جلفا سرزدیم ونتیجه خوبی هم حاصل شد .و بعضی باغات را از آفت بزرگ نجات دادیم .

مهندس موسوی یکی از کارشناسان کشاورزی فروشگاه کیمیا گفت مشکل ما در شهرستان مرند عدم وجود اتحادیه این صنف است . وقتی فارغ التحصیل این رشته را سموم فروش خطاب می کنند جای تاسف است .مظلومیت تحصیل کرده دراین شهرستان این است . باید این صنف تغییر نام پیدا کند به داروخانه سموم کشاورزی .

موسوی از کشاورزان خواست دیگر از روشهای سنتی باید دور شد امروز روز توسعه است توسعه بدون اطمینان واعتماد قابل لمس نیست .اعتماد و اطمینان یکی از اساسی ترین اهداف فروشگاه کیمیا می باشد.

موسوی در مورد دوز داروهای گیاهی متذکر شد وگفت وقتی ما از معتبرترین شرکت صحبت می کنیم بخاطر این است که محصولات کاوش کیمیای کرمان یا بهتا ویا جنوبگان از مشهورترین شرکت هاست  هیچوقت شرکتهای معتبر راضی نیستند بخاطر سود بالا اعتماد و اطمنیان مشتریان را خدشه دار کند.

موسوی درمورد فروش سموم در مغازه های روستائی و غیر مجاز  گفت این امر خیلی برای کشاورزان زیان بار است . کشاورزان باید از خرید سموم غیر  از داروخانه هاو فروشگاههای غیر معتبر پرهیز کنند.ما باید بروز باشیم . وقتی یک کشاورز با یک کارشناس مشورت میکند قطعاً اثرات مثبت آن بسود کشاورز و باغدار خواهد بود.

موسوی درمورد ارائه خدمات مشاوره ای فروشگاه کیمیا گفت افتخار فروشگاه تخصصی سموم کشاورزی این است که بطور شبانه روز  بصورت حضوری و تلفنی توسط کارشناسان مجرب و گیاه پزشکان با تجربه آماده مشاوره رایگان می باشند .

مهندس قبولی مدیر فروشگاه تخصصی سموم کشاورزی کیمیا به خبرنگار جوان فردا گفت. افتخار ما این است که انواع داروها و کودها و بذر و نهال ها را از سه شرکت معتبر بشرح ذیل دراختیار عزیزان باغدار و کشاورز قرار میدهیم .
۱)سموم را از شرکت کاوش کیمیای کرمان ۲) کود را ازصنایع شیمیائی کرمان زمین ۳) بذر گلخانه ای را از شرکت بهتا بطور مستقیم در اختیار کشاورزان وباغداران زحمتکش قرار میدهیم.
قبولی درمورد تهیه نهال گفت شرکت طوبا از معتبرترین شر کتهای جهان است که نهال پسته را از این شرکت به منطقه آذربایجان می آوریم .
قبولی در مورد عرضه مستقیم محصولات شرکت کاوش کیمیای کرمان گفت عرضه مستقیم محصولات شرکت کاوش کیمیای کرمان زیر نظر سازمان حفظ نباتات کشور برای اولین بار در سال ۱۳۹۲ در شهرستان مرند افتتاح و مورد استقبال بی نظیر کشاورزان با تجربه و پیشرو قرار گرفت . که با اعتماد و اطمینان کامل از محصولات فروشگاه سموم کشاورزی کیمیا استفاده نمودند،این امر موجب رضایت مصرف کنندگان قرار گرفت .
خدمات ارائه شده در فروشگاه کیمیا به شرح ذیل است
#عرضه و فروش مستقیم سم،کود وبذر با کیفیت وتضمین شده با ارزانترین قیمت وعالی ترین نتیجه
#حمایت و پشتیبانی کامل از کشاورزان در طول فصل کشت و تشخیص آفات و بیماری های گیاهی و کمبود تغذیه ای از زمان اولیه تا برداشت محصول زیر نظر کارشناسان متخصص و گیاه پزشک مجرب فروشگاه برای عموم کشاورزان رایگان می باشد.
قبولی در پاسخ سوال جوان فردا مبنی بر بازدید سر زده از باغات غیر مشتری گفت برایمان امنیت کشاورزان از لحاظ محصول خیلی مهم است وقتی یک باغدار وکشاورز رزق روزی خود را در جریان یکسال از باغ ویا از زمین تهیه میکند باید کارشناسانه به کمک این عزیزان شتافت .
در این مورد فروشگاه کیمیا افتخار داریم چندین مورد بطور سرزده به باغات مرند و جلفا سرزدیم ونتیجه خوبی هم حاصل شد .و بعضی باغات را از آفت بزرگ نجات دادیم .
مهندس موسوی یکی از کارشناسان کشاورزی فروشگاه کیمیا گفت مشکل ما در شهرستان مرند عدم وجود اتحادیه این صنف است . وقتی فارغ التحصیل این رشته را سموم فروش خطاب می کنند جای تاسف است .مظلومیت تحصیل کرده دراین شهرستان این است . باید این صنف تغییر نام پیدا کند به داروخانه سموم کشاورزی .
موسوی از کشاورزان خواست دیگر از روشهای سنتی باید دور شد امروز روز توسعه است توسعه بدون اطمینان واعتماد قابل لمس نیست .اعتماد و اطمینان یکی از اساسی ترین اهداف فروشگاه کیمیا می باشد.
موسوی در مورد دوز داروهای گیاهی متذکر شد وگفت وقتی ما از معتبرترین شرکت صحبت می کنیم بخاطر این است که محصولات کاوش کیمیای کرمان یا بهتا ویا جنوبگان از مشهورترین شرکت هاست هیچوقت شرکتهای معتبر راضی نیستند بخاطر سود بالا اعتماد و اطمنیان مشتریان را خدشه دار کند.
موسوی درمورد فروش سموم در مغازه های روستائی و غیر مجاز گفت این امر خیلی برای کشاورزان زیان بار است . کشاورزان باید از خرید سموم غیر از داروخانه هاو فروشگاههای غیر معتبر پرهیز کنند.ما باید بروز باشیم . وقتی یک کشاورز با یک کارشناس مشورت میکند قطعاً اثرات مثبت آن بسود کشاورز و باغدار خواهد بود.
موسوی در مورد ارائه خدمات مشاوره ای فروشگاه کیمیا گفت افتخار فروشگاه تخصصی سموم کشاورزی این است که بطور شبانه روز بصورت حضوری و تلفنی توسط کارشناسان مجرب و گیاه پزشکان با تجربه آماده مشاوره رایگان می باشند .