امروز : جمعه 11 ژانویه 2019
تاریخ : 2019/01/11 - 18:26 ذخیره فایل ارسال به دوستان

پیش بینی خبرنگار مرندی محقق شد.

خبری درفضای مجازی و برخی رسانه ها مبنی بر توسعه منطقه آزاد ارس، کلاه بر سرمرندیها نگذارید،کلاه خودرا قاضی کنید وبا مردم روراست باشید. 

 احداث فرودگاه منطقه آزاد ارس درمحدوده شهرستانهای مرند و جلفا منتفی است!

این پیام خبرنگار چندماه پیش منتشر شده است .

آقای حسننژاد ! روراست باشید

خبری درفضای مجازی و برخی رسانه ها مبنی بر توسعه منطقه آزاد ارس، کلاه بر سرمرندیها نگذارید،کلاه خودرا قاضی کنید وبا مردم روراست باشید.

به ان ها بگوئید که هدف از پیوستن یکانات به منطقه آزاد ارس ،احداث فرودگاه دراین منطقه است چراکه امکان احداث فرودگاه در منطقه آزادارس به علت مشرف بودن به کوه های بلند وجودندارد

مرندیها نیازی به فرودگاه ندارند چرا که در ۵۰کیلومتری شان فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز وجوددارد

درثانی نیازمبرم منطقه آزادارس به فرودگاه را انکار نمیکنیم اما احداث فرودگاه درمنطقه یکانات را به حساب توسعه منطقه آزاد ارس نگذارید چرا که تنها سروصدای فرودو صعود پروازها سهم یکاماتی ها خواهد بود وبس …

نویسنده : بیت الله احمدی خبرنگار

ارسال دیدگاه