تولیت حوزه ها

نوشتن اینکه حجت الاسلام سنجری امام جمعه شهرستان جلفا یا امام جمعه منطقه آزاد ارس یک امر نادرست است . چون تداخل در امور است مرکز شهرستان جلفا هادیشهر است نه جلفا ،جلفا یکی از شهر هاست .چرا اینگونه و یا چنین نوشته میشود باید این امر را حضرت آیت الله دکتر آل هاشم نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز و خود حجت الاسلام سنجری مشخص کنند که آیا ابلاغ در چه متنی است 

 اگر مطلب انتشار یافته در مورد تولیت حوزه ها از زبان حجت الاسلام سنجری در انیستا گرام در ست باشد  . باید گفت قانون اداره تولیت حوزه ها با قانون خاص می باشد .به نظر میرسد این نویسنده مطلب را با غرض شخصی نوشته است اگر چنین نباشد
سنجری که در انتخابات  ریاست جمهوری  مسئولیت ستاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین رئیسی را بر عهده داشت و بعداز شکست در انتخابات امام جمعه شهر جلفا شد باید شفاف سازی کند که آیا این مطلب که در انیستا گرام انتشار یافته است در است یا نه ؟

البته در علم خبرنگاری باید پست  ومسئولیت یک مقام و امام جمعه در ست باید نوشت
نوشتن اینکه حجت الاسلام سنجری امام جمعه شهرستان جلفا یا امام جمعه منطقه آزاد ارس یک امر نادرست است . چون تداخل در امور است مرکز شهرستان جلفا هادیشهر است نه جلفا ،جلفا یکی از شهر هاست .چرا اینگونه و یا چنین نوشته میشود باید این امر را حضرت آیت الله دکتر آل هاشم نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز و خود حجت الاسلام سنجری مشخص کنند که آیا ابلاغ در چه متنی است