حفظ شأن مجلس شورای اسلامی، در گروی نظارت گروه مستقل بر رفتار نمایندگان مجلس

پزشکیان : عدم امکان عزل نمایندگان مجلس و مصونیت قضایی نمایندگان این قانون تنها محدود به اظهار نظر و رأی در مجلس است که به صورت عرف در تمامی اعمال و رفتار نمایندگان اتفاق می افتد،

 

عدم امکان عزل نمایندگان مجلس و مصونیت قضایی نمایندگان این قانون تنها محدود به اظهار نظر و رأی در مجلس است که به صورت عرف در تمامی اعمال و رفتار نمایندگان اتفاق می افتد، سبب اتفاقاتی تلخ سیلی به مامور راهور، توهین به مخالفین مردمی، هتاکی به مأمور گمرک و … در رفتار نمایندگان شده، که شأن والای مجلس شورای اسلامی را در بین جامعه، متن مردم، نخبگان، انقلابیون و تمام آحاد اجتماعی به شدت پایین آورده و مردم این نهاد مردم سالار را دیگر مردمی نمی دانند. از طرفی سیستم کنونی هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس، دارای عملکرد ضعیفی بوده است که دلیل آن عدم استقلال این هیأت از مجلس است و علت آن را این موضوعات بیان کرد که: کسی که منفعتی دارد نمی تواند خودش را محاکمه کند و نظارت این هیأت منوط به انجام شکایت از نماینده است چطور می توان انتظار داشت این هیأت نظارت حافظ شأن مجلس شورای اسلامی باشد. راهکار درست برای حل این موضوع نظارت هیأت مستقل بر نمایندگان و تصویب قانونی جهت رجوع به رأی مردم برای عزل نمایندگان متخلف است