دسته گل دوم تقدیم به حسننژادبخاطر عمل نکردن به وعده هایش

جوان فردا : اهالی و اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای اویندین از توابع بخش مرکزی شهرستان مرند از عملی نشدن وعده های محمد حسننژاد  به دسته گل تشکر کردند 

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند

فرهنگ اسلامی حاکم در جامعه موجب شده است مردم از مسئولین ناکارآمد با دسته گل تشکر کنند

اهالی و اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای اویندین از توابع بخش مرکزی شهرستان مرند از عملی نشدن وعده های محمد حسننژاد  به دسته گل تشکر کردند

این فرهنگ تقدیر بنوعی اعتراض مردم  به وفادار نبودن حسننژاد به وعده هایشان است

اصل متن دسته گل دوم بشرح ذیل است

فقط قول و وعده های الکی ، هیچوقت به واقعیت ختم نمیشه

ماهم از از حسننژاد بخاطرعمل نکردن به وعده هایش بخصوص در عمل نکردن به قولهایش در مورد راه روستایی اویندین به هلق و گازرسانی روستا تا اتمام دوره اول حسننژاد در دور نهم مجلس با این دسته گل تشکر میکنیم .