مامورین قلابی در کمند قانون/مردم در انتظار مجازات اشد مجرمین

جوان فردا : در انتخابات خرید رای را شنیده بودیم و خبری ازخلاف در شمارش آرا شنیده بودیم ولی در طول ۴۰ سال در انتخابات ایران اسلامی از حضور مامورین قلابی در انتخابات نشینده بودیم ولی متاسفانه در انتخابات ۱۳۹۴ در حوزه انتخابیه مرند و جلفا را شاهد بودیم . 

در انتخابات خرید رای را شنیده بودیم و خبری ازخلاف در شمارش آرا شنیده بودیم ولی در طول ۴۰ سال در انتخابات ایران اسلامی از حضور مامورین قلابی در انتخابات نشینده بودیم ولی متاسفانه در انتخابات ۱۳۹۴ در حوزه انتخابیه مرند و جلفا را شاهد بودیم . 

موضوع مامورین قلابی در انتخابات ۱۳۹۴ در حوزه انتخابیه مرند و جلفا براین قرار بوده است ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ دومین مرحله انتخابات دهیمن دوره مجلس شورای اسلامی در این روز در حال برگزاری بود . راس ساعت ۱۳ خبر از وجود مامورین ویژه در شهرستان مرند به گوش رسید این مامورین لیدرها و طرفداران خاص حاج کریم شافعی را از ساعت ۱۳ الی ۱۹ شناسائی و با تهدید کردن و با ایجاد رعب و وحشت خواستند آنها را از میدان رقابت خارج کنند تا اینکه راس ساعت ۱۹/۳۰ در سطح شهرستان مرند خبری انتشاریافت که در پلیس راه مامورین قلابی دستگیر شدند.

بعداز دستگیری این افراد مجعول  تحویل مقامات امنیتی و روند تشکیل پرونده دردستور کار دادستان وقت قرار میگیرد بعداز گذشت ۳ سال از این ماجرا آخر الامر این پرونده بعداز تکمیل مقدمات تعقیب بازپرس به علت وجود نام نماینده مجلس برای خود رد صلاحیت میدهد و پرونده راهی تهران میشود تا در دادگاه کارکنان دولت رسیدگی گردد.

این پرونده در چندین جلسه دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرد که تعدادی از متهمین در جلسات حاضر میشوند و تعدادی با برنامه ریزی قبلی دردادگاه حضورنمی یابند تا بعداز صدور رای به تعدادی تحت عنوان حضوری وبرای تعدادی بعنوان غیابی صادر شود متهمین غایب در چهارچوب قانون اقدام به واخواهی میکنند . واخواهی مورد قبول رئیس شعبه قرار میگیرد بعداز تشکیل جلسه یکی از متهمین گفت من قربانی، قربانی عوامفریبان و دروغگویان شدم .که الان زنگ میزنم آنچه در پارلمان است به تلفن ماهم پاسخ نمی دهد

وکیل یکی از متهمین بعداز جلسه محاکمه گفت این جوانان فدا شدند الان به تلفن اینها پاسخ نمیدهند

این پرونده در بین آحاد مردم مطرح است تا عوامل آن به مجازات اشد برسند تا بدانند در حکومت دینی قانون حاکم است نه زور و تزویر ودروغگوئی و مامورین قلابی