امروز : جمعه 25 سپتامبر 2015
تاریخ : 2015/09/25 - 5:19 ذخیره فایل ارسال به دوستان

جنایات آل سعود برنامه پیاده روی را لغو کرد

کعبه نین ایتذی بنا امر خدائیله خلیل او بنا اوسته چکوبدور نه لر اللهه گوره بزه یب گتدی منایه گوزل اسماعیلینی گوردیلر صدقیله قربان کسراللهه گوره یتیشوب امرخدا کسمدی خنجربوغازین خنجری وردی داشاخونجگر اللهه گوره بلی فولادی اگر نهی ائلیه رب جلیل باشی کسمز ولی داشدان گچرالله گوره درسومین روز هفته دفاع مقدس برنامه پیاده […]

کعبه نین ایتذی بنا امر خدائیله خلیل
او بنا اوسته چکوبدور نه لر اللهه گوره
بزه یب گتدی منایه گوزل اسماعیلینی
گوردیلر صدقیله قربان کسراللهه گوره
یتیشوب امرخدا کسمدی خنجربوغازین
خنجری وردی داشاخونجگر اللهه گوره
بلی فولادی اگر نهی ائلیه رب جلیل
باشی کسمز ولی داشدان گچرالله گوره
درسومین روز هفته دفاع مقدس برنامه پیاده روی سال ۱۳۹۴ به علت جنایات رژیم آل سعود واعلام سه روز عزای عمومی از سوی امام خامنه ای لغوگردید
مردم دسته دسته می آمدندآری چنان شتابان می آمدندمثل اینکه د ارندجهت مبارزه با دشمن می روند.پچ پچ میکردند می گفتندآل سعود جانشین آمریکادرمنطقه شده استآل سعودمعلوم نیست که دارد چکار میکند.
یک مادر ۵۰ساله میگفت آل سعود دیوانه شده است.
یک جوان میگفت باید مسئولین این پیاده روی را لغو نمی کردندچون میتوانستندازاین جمع یک مانور قدرت صبح خیزان ایرانی را به آل سعود نشان دهند.
همان جوان درآخر گفت مرگ برآل سعود جانم فدای رهبر.وی ادامه داددرعزای عمومی باید به امریکا همان شیطان بزرگ وجانشین برحقش که دارد جای اسرائیل را درمنطقه میگیرددرحین پیاده روی شعار مرگ برآمریکا ومرگ برآل سعودرا می گفتیم.
گروهی درگوشه میدان امام داشتند صحبت میکرند خودرا به آنجا رساندم.
یک جوان ۲۴ ساله داشت برای دئوستانش صحبت میکرد.شنیدم چنین میگفت .
ماهرچه ضربه خوردیم وناامنی دیدیم جنگ رابرما تحمیل کردندازدست این عربها که مقامات شان جاهل ونادان وعیاش هستند میخوریم.مگر شیعه چه میگوید.مگر مسلمانان چه میگویند.مگر پیام پیامبران مسلمان دنیا آشتی وصلح وانساندوستی نیست .چرا ازاین پیام می ترسیدچرا برملت خود خیانت میکنید.لعنت خدا بر منکران حق وانسانیت وصلح باشد.
چون مردم منتظر بودندودسته دسته برتعدادحاضرین افزوده میشد.
خبرنگار جوان فردا(خبرمرندسابق)طبق تماس تلفنی با فرمانده محترم سپاه مرندلغو برنامه سومین روز هفته دفاع مقدس راکه پیاده روی بود استعلام نمود.
آقای قهرمانزاده فرمانده محترم سپاه مرند گفت طبق دستورمقامات کشوری واستانی وشهرستانی برنامه پیاده روی درمورخه ۹۴/۷/۳ سئمین روز هفته دفاع مقدس به علت جنایات آل سعود واعلام عزای عمومی از سوی امام خامنه ای رهبر فرزانهئ انقلاب اسلامی لغو گردید.
جای گفتن است خبرنگاران هم داشتند ب این جمع ملحق میشدند.
آنچه  آدم شاد میکند دربین حاضرین از سلایق مختلف سیاسی هم حضورداشتند.
خانوده ای را دیدم درخیابان طالقانی خیلی تند می آمدند دختر بچه ای میگفت شعارامروز ما مرگ برآل سعود است
حضورمامورین وخودروهای راهنمائی ورانندگی (راهور)منطقه مرندازساعت ۶ صبح درمسیر ستودنی بود.

مرگ برآل سعود

 

ارسال دیدگاه