امروز : دوشنبه 4 ژانویه 2016
تاریخ : 2016/01/04 - 12:12 ذخیره فایل ارسال به دوستان

دومین همایش روابط عمومی ادارت شهرستان مرند برگزار شد

شخصیت نامزد کاندیداتوری مجلس وبدند که ۸ نفر آنها انصارف خودرا اعلام داشته اندتکلیف مابقی امروز مشخص می گردد.

روابط عمومی

دومین همایش روابط عمومی ادارت شهرستان مرند برگزار شد
به گزارش خبرنگارجوان فردا دومین همایش راوبط عمومی ادارات شهرستان مرند با حضور فرماندار مرند وبخشدارمرکزی ورئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرندبرگزار شد.

روابط عمومی
دراین همایش تقی کرمی فرماندارمرندبا اشاره به جایگاه روابط عمومی یها گفت روابط عمومی ادارت یعنی زبان وچشم وگوش اداره خود هستند.
وی اضافه کرد نباید روابط عمومی ها در انتخابات جانبدارانه عمل کنند فقط در تشویق مردم جهت شرکت درانتخابات می توانند نقش ایفا نمایند
فرماندارمرندخطاب به اصحاب رسانه وخبرنگاران گفت ، سرعت ،دقت وصحت درخبررسانی باید ملاک باشد.نباید سرعت داشته باشیم ولی دقت وصحت نداشته باشیم.عدم دقت وصحت در خبررسانی ممکن است موجب تشنج درجامعه شود.
فرماندار مرند درمورد فرآیند صلاحیتها گفت .طبق قانون بعداز جواب استعلامات چهارگانه ما با چیزی دیگری کارنداریم.
امروز آخرین روز کاراجرائی هیات اجرائی درصلاحیتهاست. فردا به تعدادی از کاندیداها با پر بودن دست چپ از فرمانداری برگشت می خورند این کاندیداها می توانند به هیات نظارت استان اعتراض نمایند .قانون جهت جلوگیری از تضییع حقوق کاندیداها کاملا راه را مشخص نموده اند میتواننند تا شورای محترم نگهبان مراجعه واعتراض خودرا اعلام دارند.
تقی کرمی فرماندارمرند گفت ۶۴ شخصیت نامزد کاندیداتوری مجلس وبدند که ۸ نفر آنها انصارف خودرا اعلام داشته اندتکلیف مابقی امروز مشخص می گردد.

ارسال دیدگاه