اولین پارک بزرگ بانوان شهرستان مرند کلنگ زنی شد

با حضور معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند و جمعی از مسئولین شهرستان ، اولین پارک بانوان مورد کلنگ زنی قرار گرفت .

این پارک در شهرک ولیعصر در زمینی به مساحت ۹ هزار متر مربع با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال احداث خواهد شد .