سوگواری خیابانی در روز شهادت صدیقه کبرا زهرای اطهر س

هیات عزاداران محبان حضرت الوالفضل س شهرستان مرند با مداحی کربلائی پیمان نعلبندی فرزند شهید و امیر طهماسبی با حضور ریش سفیدان مکتب حسینی و جوانان عاشق ولایت در خیابانهای شهر مرند به سوگواری پرداختند 

مردم ولایتمدار و عاشقان مکتب فاطمی در شهرستان مرند در خیابانهای شهر سوگواری کردند

هیات عزاداران محبان حضرت الوالفضل س شهرستان مرند با مداحی کربلائی پیمان نعلبندی فرزند شهید و امیر طهماسبی با حضور ریش سفیدان مکتب حسینی و جوانان عاشق ولایت در خیابانهای شهر مرند به سوگواری پرداختند

این سوگواری مورد استقبال مردم قرار گرفت