امروز : سه شنبه 12 فوریه 2019
تاریخ : 2019/02/12 - 18:09 ذخیره فایل ارسال به دوستان

شهری با دو شهردار !!!

جوان فردا : شورای اسلامی شهر بناب مرند بعداز عزل شهردار بناب فردی بنام دوار را بعنوان سرپرست شهردار انتخاب و میته تطبیق این انتصاب را تایید مینماید . تمام حسابهای این شهرداری از امضای مومنی به نام دوار تغییر می یابد و امورات به امضای دوار ادامه می یابد

شهر بناب مرند دو شهردار دارد

به گزارش خبرنگار جوان فردا از مرند شهر بناب مرند یکی از شهرهای بانام که چهره های مانهدار در طول تاریخ از این شهر در تاریخ دیده میشود ولی با این اوصاف وبا توجه به فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی فلا دو شهردار دارد

سرنوشت دو شهردار در این شهر باین قرار است

شورای اسلامی شهر بناب مرند در دور پنجم مهندس میرارشد مومنی را بعنوان شهردار با ۵ رای به شهرداری بناب مرند انتخاب می کنند . بعداز گذشت یکسال با توجه به عدم کار ائی که شورا در شهردارمنتخب خود می بیند تصمیم به عزل می گیرند . نظر براینکه فرآیند قانونی رعایت نشده بود کمیته تطبیق آن مصوبه شورای شهر بناب مرند را رد مینماید در استیضاح دوم که با ۵ رای انجام گرفته بود شبانه دو عضو رای خودرا پس می گیرند . در این مصوبه اعضای شورای ۳ به ۲ به عزل شهردار با رعایت فرآیند قانونی رای میدهند و کمیته تطبیق شهرستان مرند این مصوبه شورای شهر بناب  را تایید مینماید و شهردار قانوناً عزل میشود .

شورای اسلامی شهر بناب مرند  بعداز عزل شهردار بناب فردی بنام دوار را بعنوان سرپرست شهردار انتخاب و میته تطبیق این انتصاب را تایید مینماید . تمام حسابهای این شهرداری از امضای مومنی به نام دوار تغییر می یابد و امورات به امضای دوار ادامه می یابد

شهردار عزل شده به دیوان عدالت اداری مراجعه و شکوائیه خود را بر علیه شورای اسلامی شهر بناب مرند و کمیته تطبیق اقامه دعوی مینماید به هر طریقی رای دستور توقف می گیرد  ودستی ان دستور را به فرمانداری تحویل میدهد . مومنی  جهت ادامه کار به شهرداری بناب مرند مراجعه میکند در یک اتاق دو شهردار در بناب مرند شهرداری میکنند

جوان فردا جهت روشن شدن موضوع ورود دیوان عدالت اداری را به مصوبات شوراها را طی یک جلسه میزگرد با حضور اساتید دانشگاه و حقوقدانان اجرا می کند .

ارسال دیدگاه