امروز : شنبه 16 فوریه 2019
تاریخ : 2019/02/16 - 17:59 ذخیره فایل ارسال به دوستان

کلید همگرائی در مرند زده شد

عامل توسعه مثبت نگری و وحدت است

 

گرشاسبی فرماندار مرند معتقد است مرند در سالهای گذشته دارای توسعه  بوده است ولی امروز مرند پسروی دارد

ارسال دیدگاه