امروز : چهار شنبه 20 فوریه 2019
تاریخ : 2019/02/20 - 12:48 ذخیره فایل ارسال به دوستان

آرد تخصصی یا قورت مردم

امروز شاهد هستیم دولت مردان بیشتر در فرهنگ سازی نان حجیم زحمت می کشند ولی یارانه ها و وسوب سیدها به مراکزی تولیدی نان های سنتی داده میشود که به علت عدم پخت و عدم دقت در وزن به مراکز سنتی میدهند

با توجه باینکه طلای سفید همان نانهائی که بیرون ریخته میشود کشورهای پیشرفته نان حجیم را جایگزین نان های سنتی که بیرون ریخته میشود کرده اند
در ایران چندین بار در این مورد مسئولین دست بکار شده اند تا نان حجیم را فرهنگ سازی نمایند ولی متاسفانه مافیای آرد با برنامه ریزی دقیق خود اجرا ی برنامه را در نطفه خفه کرده اند .

امروز شاهد هستیم دولت مردان بیشتر در فرهنگ سازی نان حجیم زحمت می کشند ولی یارانه ها و وسوب سیدها به مراکزی تولیدی نان های سنتی داده میشود که به علت عدم پخت و عدم دقت در وزن به مراکز سنتی میدهند

تا اینکه برای چندمین بار فرهنگ سازی مصرف نان حجیم رو به افول کند

ارسال دیدگاه