امروز : چهار شنبه 6 مارس 2019
تاریخ : 2019/03/06 - 17:10 ذخیره فایل ارسال به دوستان

دل و دلبر یا عاشق ومعشوق

دل و دلبر با عاشق و معشوق در یک وزن می گنجند یا نه ؟

دل و دلبر با عاشق و معشوق در یک وزن می گنجند یا نه ؟

چگونه باید باید عاشق و معشوق با صداقت شد

ارسال دیدگاه