امروز : جمعه 8 مارس 2019
تاریخ : 2019/03/08 - 7:20 ذخیره فایل ارسال به دوستان

نگاه دیگر / چه باید کرد ؟

جوان فردا : گروه های سیاسی و احزاب سیاسی و فعالین اجتماعی کدورتها و غرض ورزی ها را کنار بگذارند . با نگاه نو به موضوعات نگاه کنند .

 

نگاه دیگر/ چه باید کرد ؟

نویسنده : رحیم میابی

کارشناس ارشد حقوق عمومی

دشمن با شروع گام دوم انقلاب نگاه دیگر به انقلااب اسلامی دارد امروز کار سخت تر از شروع انقلاب است هرچند در اول انقلاب از تمامی امکانات موجود امروز محروم بودیم و یکدلی و وحدت حاکم بود ولی امروز این محور تغییر کرده است . از منظر مثبت بنگریم امروز ایران اسلامی از لحاظ علمی و نظامی و امنیت برای گفتن سخنی دارد و واقعاً کار شده است در عمران و آبادانی کارهای شده است . ولی میشد بیش از این کار کرد .

گروه های سیاسی و احزاب سیاسی و فعالین اجتماعی کدورتها و غرض ورزی ها را کنار بگذارند . با نگاه نو به موضوعات نگاه کنند .
امروز دشمن دست به نقاط ضعف گذاشته است . چون از داخل جریان گروه انحرافی گیرا میدهند ولی متاسفانه جریان گروه انحرافی طوری طراحی کرده اند انقلابیون با یکدیگر بگو مگو دارند دشمن خوب این موارد را رصد کرده است .
چه باید ؟
باید در مقابل دشمنان انسان ستیز نگاه دیگر را انتخاب کرد نهاد های انقلابی و ادارات و سازمانها امورات فرهنگی را به خود مردم بسپارند و خدمات را بیشتر کنند و موضوع نظامی را حفظ و بالا ببرند و از تداخل در امر یکدیگر و بگو مگو را کنار بگذارند . دستگاه قضائی بدون وارد شدن به جرگه سیاسی بطور مستقل در حفظ امنیت و امنیت اقتصادی حرکت کند . دشمن جریان گروه انحرافی راماموری ایجاد اختلا ف بین ارکان نظام کرده است . نباید این روزنه را برای دشمن بگشائیم .
دستگاه های نظارتی خوب به نظارت بپردازند و اگر نظارت ضعیف باشد دشمن از این باب وارد خواهدشد . نهادها و سازمانها وادارات به وظیفه خود عمل کنند تا دشمن از ایراد گرفتن به امر تداخل مسئولین به امورات یکدیگر مایوس شود .
محور ولایت را نباید کمرنگ کنیم وباید به ریاست جمهوری هم قدرت داد تا امورات را با مشورت رهبری عمل کنند .
قدرت نمائی بین مسئولین و نهاد ها و سازمانها و ادارات باید کنار گذاشته شود . در غیر اینصورت دشمن از این موضوع خوب استفاده خواهد کرد .
از تریبونهای نماز جمعه نباید مسئولین را تخریب کرد باید ضمن انتقاد های منصفانه دولت مردان و ارکان نظام را تقویت کرد .
گروه های سیاسی و احزاب سیاسی و فعالین اجتماعی کدورتها و غرض ورزی ها را کنار بگذارند . با نگاه نو به موضوعات نگاه کنند .

قوه مقننه باید برای جذب افراد درستکار و با تقوا  و کارشناس و پاکدست و متعهد ومتخصص برنامه داشته باشد .

چرا مجلس در این مدت ۴۰ سال نتوانسته است مجلس در سایه را تشکیل دهد و هر شش ماه یک بار این پیشکسوتان خانه ملت را برای  اظهار نظر دعوت کند ؟

امروز را برای فردا سپردن گنان است باید همه و همه بخصوص صاحبان تجربه وارد میدان شوند و در گام دوم انقلاب  وظیفه خطیر خود را انجام دهند

ارسال دیدگاه