هیات رئیسه شورای شهرمرند درمورد سرنوشت پروژه جواهر پاسخ ندادند

نامه شورای شهرستان مرند با امضای نائب رئیس شورای شهرمرند که رئیس شورای شهرستان است مطرح شد و تصویب شد ۴۰۰۰۰۰۰تومان به شورای شهرستان بدهند این موضوع با تاکید نایب رئیس شورای شهر مرند که نائب رئیس شورای شهرستان است و بایاری عضو دگیر شورای شهرستان که عضو شورای شهرستان است تصویب شد

به گزارش خبرنگار جوان فردا ازمرند

 

شورای شهرمرند روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ در اتاق شورا به ریاست مهدی علیپور پاسدار بازنشسته تشکیل جلسه داد

با توجه به هماهنگی انجام یافته توسط محمد تقی طهماسبپور سخنگوی شورا و عضور حقوقدان شورای شهرمرندبا خبرنگاران محلی  بعداز گذشت ۷ ماه خبرنگاران در دفتر شورا حضور یافتند ولی با توجه باینکه جلسه شورا دیدار مردمی داشتند بجز مدیر مسئول جوان فردا دیگر خبرنگاران محل را ترک کردند ولی مدیر مسئول جوان فردا با احترام به ارباب رجوع  به شورا  منتظر ماند تا جلسه با تاخیر شروع شد . ولی مدیرمسئول جوان فردا تا اخرین دقایق در جلسه حضور داشت .

در آخر رئیس شورا زود به ساعت نگاه میکرد تا پاسخگوی سوالات مدیر مسئول جوان فردا نباشد . ولی میابی مدیرمسئول جوان فردا با هوشیاری کامل در آخرین دقایق شورا ۷ سوال خود را طرح کرد ولی رئیس شورا در پاسخ گفت شما باید صبر کنید تا شورا حضور خبرنگاران در شورا را تصویب کنند بعداً.استادی و طهماسبپور یحیوی و هاشم زاده  با این کلمه رئیس شورا مخالفت کردند و آخوندی با صدای نازک گفت بیایند !!

در این جلسه یک مصوبه ای داشتند

این مصوبه به این قرار بود

نامه شورای شهرستان مرند با امضای نائب رئیس شورای شهرمرند که رئیس شورای شهرستان است مطرح شد و تصویب شد ۴۰۰۰۰۰۰تومان به شورای شهرستان بدهند این موضوع با تاکید نایب رئیس شورای شهر مرند که نائب رئیس شورای شهرستان است و بایاری عضو دگیر شورای شهرستان که عضو شورای شهرستان است تصویب شد

۷ سوال جوان فردا از شورای شهرمرند

  1. عملکرد هفت ماهه شورای شهر مرند را بفرمائید؟
  2. دستاوردهایتان از سفر به بندرعباس را بفرمائید؟
  3. در مورد بودجه ۹۷ بفرمائید چه مبلغی محقق شده است ؟
  4. بودجه تصویبی  برای سال ۱۳۹۸ را بفرمائید؟
  5. برای عمرانی ۱۳۹۸ چقدر بودجه در نظر گرفته اید ؟
  6. از پروژه جواهر چه خبر ؟
  7. دریافتی تان تا به امروز تک تک اعضای شورا چقدر است ؟