شام زود هنگام انتخاباتی در شهر پسندیده

#دروغگوی مشهور نتوانست پاسخ این پیرمرد را بدهد، گفت حال جای این حرفها نیست انتخابات دارد شروع میشود.

طبق شنیده ها شام #پسندیده ، #پسندیده بود

#زیرآبزن مدیران شهرستان #غرق در انتخابات

طبق شنیده ها مستان انتخابات در روستاها #شام میدهند و #شام میخورند
طبق این شنیده ها یکی از اهالی در شهر #پسندیده ودر شام #پسندیده خطاب به تشنه صندلی سبز بهارستان گفت کجا داری فرار می کنی ۷سال است با دروغ هایی فریبنده مردم را #فریب_دادی و شهر و روستاهای ما را ویران کردی .

#دروغگوی مشهور نتوانست پاسخ این پیرمرد را بدهد، گفت حال جای این حرفها نیست انتخابات دارد شروع میشود.

این حرفها بماند بعداز انتخابات ‼️

در این شام کدام مسئولین حضور داشتند ⁉️

 

دراین مورد خبرنگار جوان فردا پیگیر است تا خبر موثق را به سمع مردم برساند

 

مشروح خبر بزودی در #جوان_فردا انتشار می یابد
www.javanefarda.ir

t.me/jjavanefarda