تحلیلی بر موضع گیری انتخاباتی و سخنان سنجری امام جمعه جلفا/ طلبه از جنس مردم خود را دریاب را انتشار خواهم داد  

چرا باید نیروهای ارزشی را وادار به یک کاری کرد که بعداز ۴ سال در بین احاد مردم قدرت پاسخگوئی در مقابل درخواست شان نداشته باشند 

چرا باید نیروهای ارزشی را وادار به یک کاری کرد که بعداز ۴ سال در بین احاد مردم قدرت پاسخگوئی در مقابل درخواست شان نداشته باشند

انکه از حجت الاسلام سنجری انتظار بود در دوران انتخابات مجلس ، ولی برآورد نشد و نخواهد شد

چون زبان حق گوئی و حقیقت طلبی تان نمیدانم به چه علت لب به سخن نمی گشاید . با چه شاخص هائی شخص پارلمان را نیروی ارزشی معرفی کردید .؟! حال مردم بخصوص از نزدیکان شما بزرگوار هم این سوال را درجامعه مطرح می کنند که شخص پارلمان را با چه شاخص هائی نیروی ارزشی نامیدید ؟! این انتخاب باصطلاح نیروی ارزشی از جانب شما و دوستان تان و سخنان تحقیر آمیز وی در انتخابات ریباست جمهوری موجب شد پاسخی را دریافت نمائید تا از انتخاب فردی که از ارزش نیروهای ارزشی چیزی نمیداند عدول فرمائید ! ولی با این اوصاف چون از بطن جامعه و مردم دور هستید موجب شده از حقایق گفتن دور بمانید منتظر تحلیلم : طلبه از جنس مردم خود را دریاب را انتشار خواهم داد