امروز : چهار شنبه 20 مارس 2019
تاریخ : 2019/03/20 - 17:52 ذخیره فایل ارسال به دوستان

تشکر از مامورین امنیتی و نیروی انتظامی و راهور

در این مدت خبرنگاران جوان فردا در سطح شهرستان شاهد حضور نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی بود این نیروهال در حفظ امینت جامعه شب و روز نداشتند انچه دیده ام شب ساعت ۳ بود از بیمارستان می امدم سری به محلات رسالت و آغ زمین و علی اباد و میناخور و شهید چرمی زدم واقعا تعجب کردم هر کجا رسیدم نیروهای پلاک شخصی و نیروی انتظامی حاضر بودند درود بر این حافظان امنیت .

با توجه به فعالیت چشمگیر نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی باید از این بزرگان کرد

در این مدت خبرنگاران جوان فردا در سطح شهرستان شاهد حضور نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی بود این نیروهال در حفظ امینت جامعه شب و روز نداشتند انچه دیده ام شب ساعت ۳ بود از بیمارستان می امدم سری به محلات رسالت و آغ زمین و علی اباد و میناخور و شهید چرمی زدم واقعا تعجب کردم هر کجا رسیدم نیروهای پلاک شخصی و نیروی انتظامی حاضر بودند درود بر این حافظان امنیت .
در روز فعالیت مامورین نیروی انتظامی و بخصوص راهور با توجه به وضعیت اخیابان های مرند و کثرت خودرو ولی نیروهای راهور سنگ تمام گذاشتند باید از این حافظان نظم در شهر ها تشکر کرد .
مشروح تقدیر بزودی در جوان فردا

ارسال دیدگاه