اکبری رئیس شورای بخش مرکزی مرند در گوشه درق/ روستای گوشه درق احیا می گردد

ضمن تبریک به آقای نیکنفس بخشدار بخش مرکزی مرند از بخشدار مرکزی دراین فرصت از روستاها بخصوص از این دو روستا که محرومند بازدید کنند

اکبری رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان مرند در روستای گوشه درق با جوانان این روستا درد دل کرد
مردی یکی از جوانان این روستا که در تلاش است این روستا را آباد کند به اکبری گفت اینجا زادگاه ما جوانان است

اکبری از مسیر انتقال آب به این روستا بازدید کرد

رئیس شورای بخش مرکزی مرند به #جوان_فردا گفت

باید از دکتر گرشاسبی فرماندار مرند شیخپور معاون فرماندار و مهندس صادقیان رئیس آب و فاضلاب روستائی مرند و از خبرگزاری #جوان_فردا تشکر و قدردانی کرد
اکبر گفت توسعه روستاها در رونق تولید نقش بسزائی دارد باید مهاجرت معکوس با سرعت بیشتر عملی شود همه باید در این مورد متکلف باشیم نه متکلم .

 

 

اکبری در بازدید از روستای گوشه درق و روستای بابره سفلی به #جوان_فردا گفت

ضمن تبریک به آقای نیکنفس بخشدار بخش مرکزی مرند از بخشدار مرکزی دراین فرصت از روستاها بخصوص از این دو روستا که محرومند بازدید کنند

اکبری از دکتر گرشاسبی درخواست حتما درمود دهکده گردشگری هرزندات نظر لطف داشته باشند
اکبری معتقداست محرومیت هرزندات از آب را با تبدیل به گردشگری جبران و توسعه داد