دادستان مرند سری به حریم های مسیل بزند.

امید است هرچه سریعتر این ورود و بازدید از مسیل ها توسط دادستان و شورای تامین انجام گیرد تا دغدغه فکری مردم و #جوان_فردا به آرامش در جامعه تبدیل شود

#جوان_فردا
از #دادستان پرتلاش و مسئولیت پذیر مرند در خواست بازدید از مسیل ها در سطح شهرستان مرند بخصوص در شهرهای مرند و یامچی و کشکسرای و زنوز و بناب کرد
در این در خواست آمده است

آقای #دادستان
در تاریخ مرند جاری شدن سیل های خروشان در روستاها و شهرهای مرند ثبت شده است

بررسی های #جوان_فردا و گزارشات مردمی نشانگر این است تجاوز به حریم رودخانه بحدی است که تهدید را جدی تر کرده است .
هر چند مدیریت آب شهرستان تلاش میکند ولی اگر ورود دادستان و دستگاه قضائی ضرب الاجل نباشد نگرانی #جوان_فردا و مردم  چند برابر خواهد شد

امید است هرچه سریعتر این ورود و بازدید از مسیل ها توسط دادستان و شورای تامین انجام گیرد تا دغدغه فکری مردم و #جوان_فردا به آرامش در جامعه تبدیل شودa