امروز : یکشنبه 7 آوریل 2019
تاریخ : 2019/04/07 - 15:06 ذخیره فایل ارسال به دوستان

#رونق_تولید و #تأثیر آن در بهبود اقتصاد

گردش چرخ تولید #دانش، تکنیک و #فن_آوریهای وابسته به تولید در عرصه های مختلف را رشد داده و بویژه مهارتهای مدیریت در امر تولید را بالا برده و با سایر کشورهای پیشرفته جهان، #قابل_رقابت می کند.

#رونق_تولید و #تأثیر آن در بهبود اقتصاد


(قسمت۱)

راه اندازی و تقویت #چرخ_تولید و #رونق_تولید درکشور نیازمند تدوین #برنامه_ای_جامع ، اصولی و کارشناسی بوده که در آن معیارهای اصلی تولید و شرایط موجود منظور گردد و برای محقق شدن آن، می بایست همه مسئولین نظام ، قوای سه گانه و نهادهای کشور و همه امکانات دولتی و بخش خصوصی در این راه بسیج شده و با بکارگیری #مدیران_لایق و #شایسته و با ارج نهادن به #نظریات_کارشناسی در راستای عملیاتی شدن این #راهبرد تلاش نمایند .

#تولید_داخلی یکی از اساسی ترین معیارها و روشهای مقابله با نفوذ و استعمار دشمنان و تحریم های اقتصادی و همچنین غلبه بر مشکلات اقتصادی بوده که موجب تقویت #اقتصاد_ملی میگردد.
بدیهی است در همه کشورها و جوامع بشری، برای تولید و نقش آن در توسعه و آبادانی کشورو رفاه و آسایش مردم اهمیت خاصی قائل بوده و تولید از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است . در حقیقت #تولید همان #زندگی، رشد، کار، تلاش، اشتغال، بهره گیری از طبیعت، رفع نیازهای زندگی و رفاه شخصی و عمومی، استفاده بهتر از منابع موجود بوده و رفع مشکلاتی همچون رکود، بیکاری، تورم و به حرکت درآوردن چرخ #اقتصاد یک #جامعه در گرو به حرکت درآمدن #تولید است ، تولید محورِ اصلی استحکام اقتصاد ، پیشرفت و توسعه کشور میباشد.
@khialimiab

ضرورت رونق تولید داخلی و شکل گیری و سامان یافتن آن #تحولات_بنیادینی در اقتصاد ملی و در نتیجه در معیشت مردم و بخصوص در حل مسایل و مشکلات اقتصادی زندگی ایجاد میکند و با رونق و افزایش تولید داخلی ،علاوه بر کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه و جلوگیری از خروج ارز از کشور، #صادرات غیرنفتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشورافزایش می یابد.

با رونق و گردش چرخ تولید سرمایه گذاری و مشکل جذب سرمایه های داخلی و خارجی بهبود یافته وهمچنین سرمایه های سرگردان که گاهی بسیار خطرناک و در جهت نابودی اقتصاد عمل میکند مدیریت شده و از امکانات و زیرساختهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده میگردد. #رشد_علمی و #صنعتی را نیز بدنبال داشته و هزینه های سنگین اقتصادی کشور را از جمله هزینه های واردات، حمل و نقل و سایر وابستگی ها را کاهش میدهد.

گردش چرخ تولید #دانش، تکنیک و #فن_آوریهای وابسته به تولید در عرصه های مختلف را رشد داده و بویژه مهارتهای مدیریت در امر تولید را بالا برده و با سایر کشورهای پیشرفته جهان، #قابل_رقابت می کند.

با احترام : کریم خیالی میاب
@khialimiab

اخبار #مرند را از #جوان_فردا پیگیر باشید
?
t.me/jjavanefarda

ارسال دیدگاه