#توهین با #افتتاح یا #افتتاح با #توهین

ولی تا ۱۴فروردین ۹۸ زیر بار ترافیک نرفت تا اینکه با فشار دستهای غیب پوپولیستی انتخاباتی در ۱۵فروردین با نواقصات کامل زیر بار ترافیک رفت ولی اهالی روستای زال فریب عوامفریبان را نخورد و از افتتاح پوشالی جاده ناقص و غیر استاندازد جلوگیری کردند

#توهین با #افتتاح یا #افتتاح با #توهین

#احمدی فرماندار حلفا بعد از اینکه #علیزاده دهیار روستای زال روز شنبه حضورا اعتراض خود را در مورد توهین کننده به فرهنگ اهالی متقه هرزندات اعلام داشت
احمدی بعداز شنیدن این خبر راهی جاده ناقص شد و از نزدیک در محل ورودی ناثص و محل حادثه خیز زال حضور یافت و گزارشات مسئولین را شنید
#جوان_فردا معتقد است
اولا فرملندار جلفا باید تدبیریبیاندیشد تا توهین کننده به اهالی هرزندات عذر خواهی کند
ثانیا با افتتاح جاده ناقص و بدون در نظر گرفتن ورودی روستاهای منطقه هرزندات غربی خود را بازنده میدان نکند
این جاده بصورت ناقص توسط حسننژاد نماینده قانونی در دهه فجر با حضور بانک رئیس سازمان مناطق آزاد افتتاح شد .

ولی تا ۱۴فروردین ۹۸ زیر بار ترافیک نرفت تا اینکه با فشار دستهای غیب پوپولیستی انتخاباتی در ۱۵فروردین با نواقصات کامل زیر بار ترافیک رفت ولی اهالی روستای زال فریب عوامفریبان را نخورد و از افتتاح پوشالی جاده ناقص و غیر استاندازد جلوگیری کردند

اخبار #مرند را از #جوان_فردا پیگیر باشید
?
t.me/jjavanefarda