بازارچه سه راهی زنوز در یک نگاه

بازارچه سه راهی زنوز با ابتکا شهردار زنوز و شورای شهر زنوز با حمایتهای امام جمعه مرند و معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند در سه راهی زنوز راه اندازی شد .

بازارچه سه راهی زنوز در یک نگاه

 

بازارچه سه راهی زنوز با ابتکا شهردار زنوز و شورای شهر زنوز  با حمایتهای امام جمعه مرند و معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند در سه راهی زنوز راه اندازی شد .

مشروح نگته بزودی در جوان فردا