مجمع تعامل و توسعه شهرستان مرند / قدم اول در حمایت از صنعت درمرند

جلسه کارگروه اقتصادی مجمع تعامل و توسعه شهرستان مرند به میزبانی دبیر مجمع با حضور دکتر گرشاسبی معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مرند و مهندس شیخپور معاون سیاسی امنیتی فرماندار مرند و دکتر فدائی معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار مرند و سردار علیپور رئیس شورا و مهندس کاوه شهر دار مرند و بخشی عضو شورا و دکتر محمد زاده رئیس اداره کار و فرشاد رئیس سازمان تامین تامین اجتماعی شعبه مرند و حمعی از صاحب نظران واعضا و دبیران کار گرو ه ها در ماریانا برگزارشد

به گزارش جوان فردا جمعی از علاقه مندان به توسعه مرند در چهارچوب قانون به حمایت از توسعه و اشتغالزائی درمرند پا به میدان گذاشته اند

جلسه کارگروه اقتصادی مجمع تعامل و توسعه شهرستان مرند به میزبانی دبیر مجمع با حضور دکتر گرشاسبی معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مرند و مهندس شیخپور معاون سیاسی امنیتی فرماندار مرند و دکتر فدائی معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار مرند و سردار علیپور رئیس شورا و مهندس کاوه شهر دار مرند و بخشی عضو شورا و دکتر محمد زاده رئیس اداره کار و فرشاد رئیس سازمان تامین تامین اجتماعی شعبه مرند و حمعی از صاحب نظران واعضا و دبیران کار گرو ه ها در ماریانا برگزارشد

در این جلسه
دکتر #گرشاسبی سخنرانی کردو دکتر #فدائی و سردار #علیپور ، بخشی ، فلسفیان و #بابازاده، #میابی در این جلسه نقطه نظرات خودرا بیان داشتند
دکتر #رضائی دبیر مجمع در شروع جلسه ضمن خوش آمد گوئی از فرماندار خواست اعضای مجمع را بعنوان یار خودبشناسند

مشروح خبر بزودی در #جوان_فردا
?
t.me/jjavanefarda