دیدار اعضای شورای فرهنگ عمومی و شورای تامین و ستاد اقامه نماز جمعه مرند و یامچی با حضرت آیت الله آل هاشم

آل هاشم انتقاد باید حکیمانه و منصفانه باشد

دیدار دیدار اعضای شورای فرهنگ عمومی و شورای تامین و ستاد اقامه نماز جمعه مرند و یامچی با حضرت آیت الله آل هاشم  با حضور امام جمعه مرند و معاون استاندار و فرماندار شهرستان مرند

آل هاشم در این دیدار گفت تریبونهای نمازجمعه  جای تخریب دولت مردان نیست باید انتقاد منصفانه و حکیمانه باشد