نشست صمیمی فرماندار مرند با خبرنگاران

گرشاسبی افزود مرند #شهروزراست باید ما و شما خبرنگاران کاری کنیم از این نیروها استفاده کنیم . طرح و پیشنهاد بدهید تا مرند را به جایگاه اصلی اش برسانیم .

فرماندار مرند : #مرند_شهر_وزراست

نشست دکتر گرشاسبی معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مرند با اصحاب رسانه محلی به مناسبت روز خبرنگار به میزبانی روابط عمومی فرمانداری مرند

به گزارش #جوان_فردا از مرند نشست صمیمی گرشاسبی با خبرنگاران بمناسبت #روزخبرنگار به میزبانی روابط عمومی فرمانداری مرند برگزارشد
در این نشست ،با دعوت روابط عمومی #خبرنگار  فرماندارستیز  هم حضور داشت .
همچنین در این نشست جمعی از مدیران کانال های خبری هم حضور داشتند

گرشاسبی در این نشست گفت باید خط قرمز همه ما منافع شهرستان مرند باشد
فرماندار مرند گفت ما اصحاب رسانه و خبرنگاران را همیار خود میدانیم
از تمامی نقدهای شما استفاده کردیم و در مورد بعضی کم لطفی ها هم صبر پیشه کردیم تابا آرامش بتوانیم قدمهای توسعه در مرند برداشته شود

همه می دانند تفکر سیاسی ما با بعضی ها‼️ فاصله دارد ولی بخاطر توسعه مرند تعامل باید کرد
گرشاسبی افزود مرند #شهروزراست باید ما و شما خبرنگاران کاری کنیم از این نیروها استفاده کنیم . طرح و پیشنهاد بدهید تا مرند را به جایگاه اصلی اش برسانیم .

گرشاسبی با رفتار و اخلاق اسلامی و انسانی توانست به فرماندار ستیزان بفهماند که باید در هرکار صبر را پیشه کرد ان الله مع الصابرین.

مشروح خبر بزودی در #جوان_فردا

t.me/jjavanefarda