روز آزادی مرند و جلفا با تغییر نگرش در انتخاابات سال ۱۳۹۸ را جشن بگیریم/ فشار روانی بر شورای نگهبان

با بررسی کامل سخنان این نوع نماینده گان در مجلس بدست می آید در راستای اهداف اسرائیل سخن می گفتند یک روز با تشکیل فراکسیون ترک زبانان قوم گرائی و متهم کردن مسئولین نظام به رقابت ثروت اندوزی و زیر سوال بردن اساس نظام در نشستهای خبری یا در موضع گیری در انتخابات ریاست جمهوری و یا بعداز انتخابات معتقد بودن باین که بخاطر یک مشهدی و یا سمنانی چرا دعوا کنیم .

روز آزادی مرند و جلفا با تغییر نگرش در انتخاابات  سال ۱۳۹۸ را جشن بگیریم

با تغییر نگرش در فرهنگ انتخابات میتوانیم مرند و جلفا را از دست افراد نا کارآمد پارلمانی و اجرائی  نجات دهیم.

مرند و جلفا بیش از دو دوره است که از توسعه باز مانده است علت چیست ؟ و گِره کار در کجاست ؟
افراد ناکار آمد و سود جو جهت رسیدن به صندلی سبز بهارستان و قدرت و میز ریاست دست به تبلیغات پیشرفته غربی می زنند .

  اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی بر رای مردم استوار است یعنی دموکراسی  دینی و یا مردم سالاری دینی . ولی عدم نظارت در طول ۴۰ سال گذشته بر روند تبلیغات کاندیداها موجب شده است دروغگوئی و ریا و تزویر و پول و زر وسیم  و ورود بعضی سازمانها و نهادهای برخلاف قانون به انتخابات  در نتیجه انتخابات  اثر مستقیم بگذارد. ومردم رااز دمکراسی دینی  دلسرد کند که این هدف اصلی دشمن و استکبار جهانی است

مردم ایران در تمامی لحظات حساس سیاسی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی حول محور ولایت امر پشتیبان مسئولین بودند ولی روند حاکم بر روش تبلیغات کاندیداها بر انتخابات ویا ورود بعضی ادارات ویا سازمانها ونهادها به انتخابات مردم را نسبت به حضور در انتخابات دو دل کرده است .

با توجه به مراتب فوق پاسخ چند سوال  همچنان در اذهان عموم باقی است
بر هزینه های انتخاباتی کاندیداها ، نظارت خواهد شد ؟
کدام دستگاه نظارتی بر هزینه های انتخاباتی کاندیداها نظارت خواهد داشت ؟
آیا همچنان ورود بعضی از ادارات و سازمانها و نهادها به انتخابات ادامه خواهد یافت ؟
نظارت بر بد اخلاقی کاندیداها در زمان تبلیغات  بر عهده کدام دستگاه نظارتی خواهد بود  ؟

آیا شورای نگهبان روزنه های صلاحیتها را گشادتر میکند یا در چهار چوب قانون همچنان عمل خواهد کرد ؟
صاحب نظران بر این فکر اتفاق نظر دارند که جریان گروه انحرافی با چند روش خاص وارد میدان کارزار انتخاباتی میشوند

۱) تهدید انتخابات مبنی بر اینکه در انتخابات ۹۸ در بعضی حوزه ها نا امنی خواهد بود ویا به صراحت گفته اند خونریزی و آدم کشته خواهد شد

۲  )  فشار روانی بر شورای نگهبان تا بتوانند به کاندیداهای مدنظر خود درصف جریان گروه انحرافی صلاحیت بگیرند . اساس این امر را در هیاتهای اجرائی دنبال می کنند یعنی میخواهند اول صلاحیت خود را از هیاتهای اجرائی بگیرند و شورای نگهبان را در عمل انجام یافته قرار دهند

فرصت طلبان ریالی پارلمانی که شاخه اصلی جریان گروه انحرافی هستند میخواهند خود را بریده از اصولگرائی معرفی کنند و معتقدند  اصولگرائیان با خته اند !

این کاندیداها معتقدند  در گذشته با جا زدن خود بعنوان نیروی ارزشی و اصولگرائی کلاه برسر اصولگرایان گذاشته اند. ولی  همچنان براین فکر هستند که میتوانند این راه را ادامه دهند.

در این میان اصولگرایان واقعی و اصلاح طلبان واقعی در سال ۹۴   دندان به جگر گذاشتند و به قانون تمکین نمودند تا    نقشه های ارزشی های جعلی و کلاهبردار سیاسی مشخص شود.

که الحمدالله شنیده میشود این نوع کاندیداها در رایزنی خود با اصلاح طلبان میگویند شما ماراه قبول نکردید ما رفتیم آغوش جناح اصولگرائی .

  با بررسی کامل سخنان این نوع نماینده گان در مجلس  بدست می آید در راستای اهداف اسرائیل سخن می گفتند یک روز با تشکیل فراکسیون ترک زبانان  قوم گرائی  و متهم  کردن مسئولین نظام به رقابت ثروت اندوزی و زیر سوال بردن اساس نظام در نشستهای خبری  یا در موضع گیری در انتخابات ریاست جمهوری و یا بعداز انتخابات معتقد بودن باین که بخاطر یک مشهدی و یا سمنانی چرا دعوا کنیم .
نویسنده معتقد است ایران ، افغانستان نیست بلکه ایران، ایران است  مردم ایران با تغییر نگرش در انتخابات با پیروی از رهبر فرزانه انقلاب و با حمایت از مسئولین دلسوز ، با حضور گرم خود نشان خواهند داد مردم ایران وفادار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند