صندلی ریاست شورای شهرمرند با آرای اصولگرایان به یک مدعی اصلاح طلب رسید

ممکن است سردار علیپور ضربه دست مخملی را بعداز اصلاح طلبان بعنوان نفر دوم خورده باشد

ریاست شورا نوبتی است؟


سردار #علیپور به چه علت صندلی ریاست شورا را تحویل داد ؟

پشت درهای سیاسی وقدرت شوراچه میگذرد؟
شروع ریاست سال سوم شورابا آرای اصولگرا یان به یک مدعی اصلاح طلب رسید
در جریان انتخابات دور پنجم  شورای اسلامی در شهر مرند اصلاح طلبان لیستی را به جامعه انتخاباتی دادند تا این کاندیداها را به صندلی شورا برسانند در این لیست مهندس فرامرز آخوندی  با رایزنی های انجام گرفته در لیست اصلاحر طلبان قرار گرفت
در مقابل اصولگرایان مرند بنام جمعنا لیست دادند تا روز آخر تبلیغات  سردار علیپور بطور مستقل در کارزار انتخابات تلاش می کرد روز چهار شنبه جمعنا باین فکر افتاد که بوی باخت در شورای شهر مرند به مشام می رسد لذا نام سردار علیپور را در لیست جمعنا آوردند .

نتیجه انتخابات در اولین ساعات بعداز اعلام نتیجه انتخابات ۴ کرسی شورای شهر مرند به اصلاح طلبان تعلق یافت
در انتخابات هیات رئیسه هم بنوعی رفتار شد که رئیس از اصلاح طلبان و نائب رئیسی به اصولگرایان تعلق گرفت و مردم از این تعامل خوشحال شدند و این روش موجب شد اتاق شیشه ای شورا  رو به شفاف سازی شود
در انتخابات هیات رئیسه سال دوم  این وحدت شورا بهم ریخت و سلایق سیاسی شورا را از ادامه کارهای  در زمین مانده باز داشت .
در این دوره کارهائی که شد از منظر مالی به ضرر شهرداری مرند منجر گردید

توافق شهرداری با مشارکت کننده  در پروژه جواهر  یک خسارت خاموش به پیگر زخم خورده شهردرای  آورد که این خسارت مانند بیماری پنهان سرطان در حال خشک کردن  شهرداری است
موضوع توافق قائم با شهرداری و مشارکت کننده  هم مانند پروژه جواهر  است
دیگر مورد اگر طبق شنیده ها در ست باشد مطالبه شهرداری از زمین روبروی اداره برق  به چه روشی تهاتر شد با چه مبلغی معلوم نیست
از همه والاتر دوری هیات رئیسه شورا در سال دوم  از خبرنگاران به چه علت در سال دوم بود برای همه گان نا مشخص است

در هردو سال گذشته سخنگوی شورا هیچ نشستی با خبرنگاران نداشت و در سال سوم هم سخنگو بودن شورا بر عهده طهماسبپور است ولی آیا همچنان لب به سخن نخواهد گشود ؟ علت چیست باید منتظر شروع هیات رئیسه جدید شد .
باید اعضای شورا و سخنگو پاسخگو باشند چرا فقط برای ریاست شورا یک نفر کاندیدا بود

به نظر نویسنده و تحلیل گر این مطلب

ممکن است سردار علیپور ضربه دست مخملی را بعداز اصلاح طلبان بعنوان نفر دوم خورده باشد

خارج از این قضایا باید گفت اصولگرائی و اصلاح طلبی را مطرح کردن در شورا توسط اعضای شورا یک ترمز بازدارنده خواهد بود

@jjavanefarda