روحانی نما / روحانی نمائی که شیخ فضل الله نوری را دار کشید

فکر می کنید اگر امام امروز می خواستند منشور را صادر کنند به چه نکاتی اشاره می کردند و آسیب هایی که امروز مورد توجه روحانیت و حوزه است و باید از آن در امان باشد چه چیزهایی است؟

معتقدم آنچه که امروز برای روحانیت بیش از هر زمان دیگر لازم است این است که به مصداق کلام امام صادق(ع) که فرمودند: “کونوا دعاهَ النّاس بغیر السنتکم” رفتار و گفتار آنان برای مردم ملاک عمل قرار گیرد. هر چه ما از نظر عمل و گفتار بتوانیم در چارچوب دین، احکام، قرآن و اسلام عمل کنیم به همان تناسب توان ما در هدایت جامعه بیشتر خواهد شد.

روحانی نمائی که شیخ فضل الله نوری را دار کشید

مشروح سخنان میابی در جمع همشهریان

هرانسان بر اساس فطرت خواستار سعادت است، اما تاریخ تفکر انسان دست کم تاکنون  بیانگر این واعقیت تلخ است که اکثر انسانها هم در تفسیر سعادت و هم در طریق دستیابی به آن دچار خطا و لغزش شده اند و در اینجاست که خداوند رحمان با ارسال رُسل و نازل کردن کتابهای آسمانی از بندگان خود دستگیری میکند تا ما به درکی درست از سعادت و شیوه رسیده به آن دست یابیم

قرآن حکیم و پیامبر اعظم در اجرای فرمان الهی ، تخصیل در علوم دینی را حتی در زمان وجوب جهاد لازم میدانند .

روحانیت اصیل در این مسیر ، تداوم بخش راه انبیاء به ویژه رسول اکرم است و برای تحقق رسالت خود پنج گام اساسی را تاکنون دنبال کرده است

  • تَفَقُّه در دین : ابتدا تلاش کرده تا پیام خدای مهربان را خوب ، دقیق ،عمیق و جامع بفهمد و احکام الهی را اجتهاد و تبیین کند
  • عمل به دین : پس از فهم پیام ، تلاش نموده تا آنچه را که خود بعنوان یک انسان مومن        مانند سایر بندگان خدا از دستورات الهی فهمیده به آن عمل کند
  • ابلاغ دین : پس ازفهم وعمل ، به منظور انسان سازی ، تلاش کرده تا پیام حضرت دوست را به دیگر بندگان خدا با گفتار،رفتار،کردارخود برساند و انها را در صراط مستقیم تزکیه نفس و خودسازی قرار دهد
  • اجرای بُعد حکومتی دین :به منظور جامعه سازی ، روحانیت پس از فهم ،عمل و ابلاغ دین ، اگر مردم اقبال نشان دادند و حمایت کردند و قدرتی بدست امد بایستی تلاش کند تا یک نظام صالح سیاسی ، براساس آموزه های دین تاسیس نماید تا زمینه رشد تعالی هرچه بیشتر و بهتر انشانها را در نظام اسلامی فراهم کند
  • تعلیم و تربیت عاملان دین شناس : پس از فهم دین و در کنار تلاش برای تحقق امور یاد شده ، روحانیت می بایستی تلاش نماید تا یافته های خود را بصورت کاملاَ علمی و تخصصی به کسانی که قرار است تداوم بخش راه انبیا باشند ، آموزش دهند

در کنار این گامها رسالت دیگری نیز برعهده روحانیت قرار گرفت ، که ناظر به انها باشد و آن رسالت ، درک مقتضیات زمان و به روز بودن ( العالم بزمانه )در تمامی موارد مذکور است . روحانیت پیوسته تلاش نموده تا فهم خود را از دین ارتقاء بخشد ، یعنی اگر بخشی از دین تکامل نیافته ودر درست فهم نشده است ، فهم آن را اصلاح و کامل کند، یا اگر ناقص فهمیده شده است ، نقص آن را جبران کند یا اگر درکی سطحی بوده ، فهم آن را عمق بخشد یا اگر با پرسشی جدید مواجه شده ، برای یافتن پاسخ آن تلاش کند . ناگفته پیداست روحانیتی که این پنین کار را توسعه ندهد و به روز نکند به تدریج دچار بدفهمی ، جمود و تحجر معرفتی میشود و به گروه های رقیب اجازه میدهد تا صلاحیت مرحجعیت و هدایت فکری و دینی مردم را از دست روحانیت بگیرند

اگر منظر امام خمینی ره روحانیت نهادصالح است که عبارت میشود از روحانیت اصیل ، متعهد و انقلابی .

الف) روحانیت اصیل ، متعهد و انقلابی ، اینها روحانیتی هستند که حافظ دیانت ، اسلام و شریعت و مبلغ رسالت و قوانین وحی به مردم و وارث انبیا هستند .این گروه از روحانیت سینه خود را برای مقابله با هر تیر زهر آگینی که به طرف اسلام شلیک میشده آماده کرده اند و به مسلخ عشق امدند . در این دسته افرادی جای می گیرند که علنی با نظام های سیاسی درگیر شدند و مبارزه کردند ؛ براین اساس روحانی که مفسر و مبلغ و مجری دیان است ، اسلام را دینی معرفی میکنند که سیاستش در عبادتش و عبادتش در سیاستش ادغام می گردد و احکام اخلاقی اش نیز سیاسی میشود قدرت نیز در ارتباط با معرفت دینی تعریف می گردد

روحانیت انقلابی در طول حیات سیاسی خود همیشه با ستم ظالمان به مبارزه برخاسته و به دنبال برپائی عدالت در جوامع اسلامی بوده اند

درمیان روحانیون و فقهای صاحب نظر ، از شخصیتهایی همچون آیت الله نائینین و شهید بزرگوار شیخ فضل الله نوری و هم روحانی نمای وابسته به اغیار همچون شیخ ابراهیم زنجانی را درنهضت مشروطه و درمقابل هم و درتضاد و تعارض با یکدیگر مشاهده میکنیم

امام خمینی ره از نگاه و عملکرد این دو تن روحانی و روحانی نما به نقش روحانیون اصیل در هدایت سکان جامعه اسلامی اشاره و اینگونه سخن می گوید

مرحوم شیخ فضل الله نوری ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد باید قوانین موافق اسلام باشد ، درهمان وقت که ایشان این امر را فرمود ومتمم قانون اساسی هم از کوشش ایشان بود مخالفان و خارجی ها که این همچون قدرتی را در رواحنیت می دیدند کار کردنددر ایران که شیخ فضل الله مجاهد مجتهد دارای مقامات عالیه را یک دادگاه درست کردند و یک نفر منحرف روحانی نما اور ا محاکمه کرد و درمیدان توپخانه شیخ فضل الله را در حضور جمعیت دار کشیدند

بزرگواران که امروز دلتان به جامعه میسوزد باید هوشیار باشیم دشمن در کمین است میخواهد با روحانی نماها ، روحانیت اصیل را گوشه نشین کنند با انتقاد های شکننده در منابر حکومت دینی را ناکارآمد نشان دهند این هدف اسرائیل است

آری استکبار در پرورش روحانی نما ها در طول تاریخ تجربه خوبی دارد این بار دست به قوم گرائی زده است . در این راستا روحانی نمای کم سواد آب به آسیاب دشمن می ریزد روز ی با لحن آذری اصیل صحبت میکند در حالی فرزندان خود را به زبان فارسی آموزش میدهد شما قضاوت کنید ؟آیا این نشان از روحانی نمای عوام زده نیست؟

روحانی نماها بدانند دیگر آن زمان گذشته است که جامعه روحانیت اصیل را عوام زدگی فلج کند از دیدگاه شهید آیت الله مطهری   آفت  عوام زدگی  در آن زمان آنقدر مهم بود که جامعه روحانیت را فلج کرده بود به نحوی که ناگزیر بودند سلیقه و عقیده عوام را رعایت کنند و حسن ظن آنان را حفظ نمایند و غالب مفاسدی که در روحانیت شیعه در زمان مشروطه بروز کرد از همین جا بودمطهری معتقد بود روحانیت وابسته به مشروطه غیر مشروعه به دلیل عوام دزگی مجبور شد که همیشه در عقب قافله حرکت کند و حق را از باطل تمیز ندهد

مطهری تاسف میکند و میگوید روحانیت عوام زده چاره ای ندارد از اینکه هروقت مسئله اجتماعی میخواهد عنوان کند بعنوان مسائل سطحی و غیر اصولی برود واز مسائل اصولی صرف نظر کند و طوری در باره این مسائل اظهار نظر کند که با کمال تاسف علاکت تاخر و منسوخیت اسلام بشمار می رود و وسیله بدست دشمنان اسلام بدهد

دشمن چرا دراین ۴۰ سال نتوانست به آرزوی خود برسد ؟و روحانیت را منزوی کند ؟

ولایت فقیه و وحدت کلمه روحانیت انقلابی و اصیل بر محور رهبری نظام بود بخصوص نقش بی بدیل امام خمینی ره در دهه شصت و حفظ روحانیت انقلابی و نیروهای مذهبی از تشتت واختلاف و واپایش و ایجاد تعغادل میان آنهاست

 امام خمینی ره در سوم اسفند ۶۷ بعنوان منشور فرمودند


 در قسمت های مختلفی از متن این منشور امام(ره) به روحانی نماها اشاره می کنند. این افراد چه کسانی هستند و چه ویژگی هایی دارند؟ مردم چطور می توانند آنان را از روحانیون اصیل تشخیص دهند؟

معنای روحانی نما که در کلام امام(ره) ذکر شده، این است که کسانی اگر بخواهند از ظواهر روحانیت در جهت منافع شخصی شان استفاده کنند و از لباس روحانیت بدون داشتن مایه های علمی، دینی و معنوی بهره ببرند و دست به هر اقدامی بزنند که شایسته این لباس، جایگاه و موقعیت نیست طبعا این افراد تنها خود را به عنوان یک روحانی به مردم جلوه داده اند و مثال یک روحانی اصیل نیستند. ضربه ای که روحانی نماها به اسلام، روحانیت و مسلمانان وارد می کنند بسیار بیشتر از ضربه سایرین است چرا که مردم به روحانیون اعتماد می کنند و براساس همین اعتماد ممکن است برای حل بسیاری از مسایل خود به آنان مراجعه کنند و چون این نوع روحانی نماها از شایستگی لازم برخوردار نیستند به جای هدایت، زمینه های ذلالت و گمراهی را در جامعه فراهم می کنند و در نهایت مردم را بدبین به دین، اسلام و روحانیت می کنند. روحانی نماها اینگونه تعریف می توانند داشته باشند که ظاهری به عنوان روحانی به خود گرفته اند، اما از ویژگی های حقیقی و واقعی روحانیت برخوردار نیستند.

    میابی افزود امروز در نظام مقدس جمهوری اسلامی محور اصلی ولایت مطلقه فقیه است باید همه مطیع باشیم

   امروز روحانی نماهائی وارد بازار حرافی شده اند که مسائل سطحی را پرآوازه مطرح می کنند چون کم سوادند خطرشان بیشتر  است باید عقلای  جامعه به روحانی نماها فرصت سخنوری ندهند

 مظلومیت روحانیت واقعی و انقلابی در این زمان نسبت به زمان مشروطیت بیشتر است .

    وقتی روحانی نمائی کم سواد جانبازان و شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی را با کشته شده های صف یزید مقایسه کند علاوه براینکه این روحانی نما کم سواد است از فرهنگ شهادت بویی به مشامش نرسیده است .

  روحانی نماها ،روحانیت واقعی و انقلابی را در بالای منبر زیر سوال می برند

چون کم سواد است سخن دشمن را در بالای منبری که روحانیت واقعی در راه اسلام جان داده اند میزند یعنی بلندگوی دشمن شده است

 وقتی نماینده مجلس  که معتقد به اصل نظام نیست و این نماینده معتقد است انقلاب شده ولی اصل و اساس آن عوض نشده یعنی با رفتن #شاه و آمدن #ولی_فقیه به نظر این نماینده که توسط همین روحانی نماها بعنوان نیروی ارزشی معرفی میشود آیا نشان از افتادن انقلاب به دست نااهلان نیست

این نماینده مانند کشمیری ها هستند که در نظام نفوذ کرده اند باید مردم در اصلاح فرهنگ انتخابات حرکت کند

 اگر امام ره فرمودند نگذارید این انقلاب به دست نا  اهلان و نامحرمان بیفتد حال بر انقلابیون واقعی تکلیف است با پیروی از امام خامنه ای با حضور و با داشتن آتش به اختیار باید این نا اهلان ونامحرمان و روحانی نماها را از بدنه انقلاب و.حاکمیت پاکسازی کنند

 منبر رفتن هنر نیست روحانی واقعی آن است که پنج وظیفه سنگین را در خود و در جامعه عملی کند این روحانیت همان روحانیون واقعی و انقلابی و بدون طمع هستند.

 اگر روزی روحانی نمایی به جایگاهی برسد بداند خداوند آنرا با دادن فرصت رسوا خواهد کرد با تخریب دولت حکومت دینی دنبال چه می گردند ؟

 این انقلاب مانند آب دریاست مردارها را کنار میزند وخواهد زد

قبل از انقلاب روحانیون واقعی در زندان بودند ودر جامعه تحقیر شده بودند همان روحانیت واقعی امروز توسط روحانی نماها تحقیر میشوند

فکر می کنید اگر امام امروز می خواستند منشور را صادر کنند به چه نکاتی اشاره می کردند و آسیب هایی که امروز مورد توجه روحانیت و حوزه است و باید از آن در امان باشد چه چیزهایی است؟

معتقدم آنچه که امروز برای روحانیت بیش از هر زمان دیگر لازم است این است که به مصداق کلام امام صادق(ع) که فرمودند: “کونوا دعاهَ النّاس بغیر السنتکم” رفتار و گفتار آنان برای مردم ملاک عمل قرار گیرد. هر چه ما از نظر عمل و گفتار بتوانیم در چارچوب دین، احکام، قرآن و اسلام عمل کنیم به همان تناسب توان ما در هدایت جامعه بیشتر خواهد شد.