جشنواره سبد بافی در شهرستان مرند

اولی جشنواره سبد بافی در شهرستان مرند با حمایتهای بیدریغ معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند با پیگیریهای میراث فرهنگی و درخواست مردم مرند در شهر کشکسرای مرند برگزار شد

اولی جشنواره سبد بافی در شهرستان مرند با حمایتهای بیدریغ معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند با پیگیریهای میراث فرهنگی و  درخواست مردم مرند در شهر کشکسرای مرند برگزار شد

به گزارش جوان فردا از مرند

این جشنواره مورد استقبال  مسئولین شهرستانی و استانی بخصوص اهالی شهرستان مرند واقع شد

دبیر این جشنواره دکتر جدائی مسئول دفتر نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مرند بود
در این مراسم طالبی پدر شهید مدافع حرم ضمن خوش امدگوئی به میهمانان مشکلات شهرکشکسرای را با حضور اعضای شورای شهر کشکسرای بیان داشت و خواستار بخشداری شدن این شهر شد