امروز : چهار شنبه 18 سپتامبر 2019
تاریخ : 2019/09/18 - 16:28 ذخیره فایل ارسال به دوستان

اکبری در ریاست شورای بخش مرکزی مرند ابقا شد

سه سال متوالی است که اکبری رئیس شورای بخش مرکزی مرند انتخاب شده است اکبری با حمایت اعضای شورای بخش مرکزی مرند خدمات ارزنده ای را در روستاها انجام داده اند

حسن اکبری رئیس شورای بخش مرکزی مرند با اکثریت آرا بعنوان رئیس شورای بخش مرکزی مرند ابقا شد

به گزارش خبرنگار جوان فردا

هیات رئیسه شورای بخش مرکزی مرند با برگزاری انتخابات درونی مشخص شد

اعضای شورای بخش مرکزی مرند با تشکیل جلسه هیات رئیسه را مشخص کرد دراین جلسه چهار عضو شورای بخش مرکزی مرند بنامهای ابوالقاسم داداشلو و غلامی و صبری و اکبری انتخابات هیات رئیسه را مشخص کردند در این جلسه زینال حیدری حضور نداشت

حسن اکبری بعنوان رئیس شورای بخش مرکزی با اکثریت آرا ابقا شد

غلامی بعنوان نائب الرئیس

صبری بعنوان منشی

سه سال متوالی است که اکبری رئیس شورای بخش مرکزی مرند انتخاب شده است اکبری با حمایت اعضای شورای بخش مرکزی مرند خدمات ارزنده ای را در روستاها انجام داده اند

ارسال دیدگاه