امروز : چهار شنبه 25 سپتامبر 2019
تاریخ : 2019/09/25 - 16:41 ذخیره فایل ارسال به دوستان

اهالی عریان تپه اعتماد به نماینده ندارد !!

ولی بعداز گذشت چهار سال در این مورد آجر روی آجر گذاشته نشده است و اعتماد مردم به شورا خدشه دار شده است

اعتماد مردم روستای عریان تپه #آیراندیبی با عملی نشدن وعده های انتخاباتی خدشه دار شده و دهیار و شورای این روستا را در امر خدمت رسانی با مشکل مواجه کرده است.
سالن ورزشی وعده داده شده حسننژاد یکی از وعده های عملی نشده در این روستا است
صفائی رئیس شورا و مسیب زاده رئیس سابق و عضو پنج دوره شورای به خبرنگاران گفت
امروز در روستای عریان تپه مشکل سالن ورزشی حاد شده است  وقتی هیچ مسئولی کلنگ زنی نمی کرد خود رئیس اداره تربیت بدنی حاضر نبود کلنگ زنی کند ولی حسننژاد گفت من کلنگ زنی میکنم سالن را از من بخواهید شما زمین را بخرید و فونداسیون را بریزید ما بقی آن با من .

ولی بعداز گذشت چهار سال در این مورد آجر روی آجر گذاشته نشده است و اعتماد مردم به شورا خدشه دار شده است

صفائی رئیس شورای روستای عریان تپه  و مسیب زاده عضو اداوری شورا از دور اول تا پنجم  و رئیس سابق شورای عریان تپه  گفتند باید حسننژاد پاسخگو باشد

ارسال دیدگاه