امروز : شنبه 26 اکتبر 2019
تاریخ : 2019/10/26 - 16:52 ذخیره فایل ارسال به دوستان

آیا سخنگوی شورای اسلامی مرند اراده و اجازه دارد نشست خبری برگزار کند؟ / شورای اسلامی مرند نشست خبری برگزار میکند

میابی در حضور هیات رئیسه خطاب به محمد تقی طهماسبپور سخنگوی شورا اسلامی مرند گفت میدانم اراده دارید ولی برای نشست خبری با خبرنگاران اجازه دارید❓

حضور مدیر مسئول #جوان_فردا در صحن شورای اسلامی مرند
در پایان جلسه مهندس آخوندی از هیات رئیسه خواست حضور داشته باشند تا به سوال #میابی مدیر مسئول پایگاه خبری #جوان_فردا پاسخ دهیم

میابی در حضور هیات رئیسه خطاب به محمد تقی طهماسبپور سخنگوی شورا اسلامی مرند گفت میدانم اراده دارید ولی برای نشست خبری با خبرنگاران اجازه دارید❓

طهماسبپور گفت هم اراده داریم و هم اجازه
#جوان_فردا از سخنگو هیات رئیسه خواست هرچه سریعتر در صورت امکان با کلیه خبرنگاران نشست خبری داشته باشید
طهماسبپور در پاسخ گفت بزودی این نشست خبری با خبرنگاران برگزار خواهد شد

فیلم این سوال و جواب در #جوان _فردا پخش خواهد شد

#جوان_فردا #زبان_گویای_مردم_مسئولین

t.me/jjavanefarda

ارسال دیدگاه