امروز : دوشنبه 28 اکتبر 2019
تاریخ : 2019/10/28 - 18:07 ذخیره فایل ارسال به دوستان

علت مرگ ۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در شهرستان مرند چیست ؟

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند و مهندس آخوندی رئیس شورای شهر و شهرستان مرند در پاسخ سوال جوان فردا گفتند در این مورد ریالی به ما نرسیده است 

دولت در راستای تبریز ۲۰۱۸ در راستای رونق بخشیدن به امر فرهنگ عمومی و گردشگری و اجتماعی مبلغ /-۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل پنج میلیارد و چهار صد هزارتومان  در اختیار نمایندگان قرار می دهند تا در اینئموارد هزینه شود

در شهرستان مرند هیچ مسئولی از سرنوشت این اعتبار خبری ندارند

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند و مهندس آخوندی رئیس شورای شهر و شهرستان مرند در پاسخ سوال جوان فردا گفتند در این مورد ریالی به ما نرسیده است

مهندس آخوندی قول داد تا پیگیر سرنوشت این مبلغ باشند

ارسال دیدگاه