بازار خشکبار در دستور کار کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و حقوقی شورای شهر مرند

بازار خشکبار در دستور کار کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و حقوقی شورای شهر مرند به گزارش #جوان_فردا   کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و حقوقی شورای شهر مرند بریاست مهندس استادی با حضور چهار عضو کمیسیون و جوادی رئیس خدمات و برزگر رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک و جمعی از اصناف خشکبار و رضا […]

بازار خشکبار در دستور کار کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و حقوقی شورای شهر مرند
به گزارش #جوان_فردا

 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و حقوقی شورای شهر مرند بریاست مهندس استادی با حضور چهار عضو کمیسیون و جوادی رئیس خدمات و برزگر رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک و جمعی از اصناف خشکبار و رضا اباذری روز دوشنبه مورخه ۹۸/۹/۱۱ تشکیل جلسه داد
دستور جلسه : #بازارچه_خشکبار

بازارچه خشکبار نداریم لذا فعالین صنف خشکبار به مرکز شهر رو آورده اند

 

اسنادی افزود پیدایش شورا در اولین قدم تمرکز زدائی است در ۷سال گذشته مرکز شهر یک مشکل بود تصمیم براین است که باید مرکز خرید فروش خشکبار را تعیین کنیم

طهماسبپور در این جلسه گفت موضوع فقط خشکبار نیست بلکه صنف های مختلف دست فروشان و میوه فروشان هم معابر دیگر را تهدید می کند ولی ور مورد خشکبار بازارچه یعنی باید زیرساختهای موجودباشد امنیت افراد و ایاب و ذهاب خشکبار شمشیر دو پهلو است از یک طرف برند و از طرفی ویگر زیبائی شهر زیر سوال می رود جمعه بازار به محل جدید انتقال خواهد یافت

بخشی گفت همه این حرفها خوب است ولی در عمل با مشکل مواجه هستیم

علیپور در این مورد پیگیر هستم الحمدالله فردا بتن ریزی سقف پروژه جواهر شروع میشود دیزج مهیا است جمعه بازار خوب است ولی از نامش مشخص است در یک هفته یکروز است وی ادامه دیزج بهترین محل راه اندازی بازار خشکبار است. اگر بازار بزرگ نبود امروز فعالین در صنف خشکبار در خیابان شمس تبریری بعنوان بورس خشکبار فعال بود

استادی گفت چندمورد وجوددارد لیستی از محلهای پیشنهادی تعیین شده است نکته مهم این اصل است قطعت باید چیری داد تا چیزی را بدست آورد چرا نیروی انتظامی ورود نمی کند چون فعلا از نظر امکانات خبری نیست و زبرساخت نیست پیشنهادات خام است بیشترین صنف خشکبار در شریعتی غربی است حال بازار بزرگ است میتوان یک طبقه بازار بزرگ را بازار خشکبار کرد دوم شریعتی شرقی پروین اعتصامی محل پورسعید تحت عنوان مشارکت سوم جنب تامین اجتماعی محل دانشگاه آزاد چهارم مخل پارکینگ فجر جنب بانک کشاورز پنجم ضلع غربی یوموری تپه برای بازار چه مناسب نبست ولی برای دادو ستد خوب است ششم با مشارکتی دو محل مناسب است پارکینگ ولایت بعنی مازار باغی که یک قسمت در اختیار ستاد نملز جمعه و قسمت دیگر آن در دست سپاه است که میتوان با ایجاد غرفه هایی بازار چه خشکبار راه اندازی کرد

استادی در مصاحبه اختصاصی با #جوان_فردا گفت راه اندازی بازارچه محلی یکی از اهداف شوراست