سرزمین #حبشه_اسلام هدف یک #نبرد_خطرناک / #کفنهای_مرگ

امروز دانش و ثروت و انواع وسایل سرّی و علنی ورسانه ای دست بدست هم داده و بر ضد بیست میلیون مسلمان حبشه و ایران اسلامی بعنوان ام قراء مسلمانان توطئه می چینند (ودر صورتیکه مسلمانان حبشه مسیحیت را نپذیرند) میخواهند آنان را در کفنهای مرگ به پیچیند ولی باید گفت که مسلمانان حبشه در صورتی هم که از پشتیبانی جهان اسلام برخوردار نشوند حاضرند یا در گودال قبر بگذارند و زیر بار کفر و ضلالت نروند

سرزمین #حبشه_اسلام هدف یک #نبرد_خطرناک
#کفنهای_مرگ


نویسنده : #ر_میابی

     
در سرزمین حبشه اسلام طراحان نبرد با اسلام در یک نبرد خطرناکی قرار گرفته که ملل و دستجات گمراه کننده و حکومتهای کینه توز با طلای سیاه مسلمانان همه در آن شریک هستند
هریکی از آنان در راهی گام بر میدارند و سرانجام همه راهها در یک هدف بهم می رسند و آن کینه توزی با اسلام است از همه این پیمانها هیچ منظوری نیست جز نابودی اسلام و شکستن بال و پر اسلام .
امروز وارثان نیروهای صلیبی در حبشه دست بدست هم داده اند تا هدفهای صلیبی را دراین منطقه پیش ببرند و منطقه ایکه صحابه رسول اکرم ص را در خود پناه داده بود پیش از همه ، مبشرین مسیحیگری از تمامی مناطق دنیا با خوشحالی و سرور بسراغ جبشه شتافته و آنجا را از مدارس و دوائر مسیحی پر کرده اند . هزینه های مدارس و تشکیلات مزبور را کشورهای سوئد و نروژ و اتریش و ایتالیا و فرانسه و انگلیس و کانادا می پردازند همه اینها دوش بدوش آمریکا و صهیونیزم بین المللی که با حبشه عقد برادری خوانده اند می کوشد.
باید گفت امروز دانش و ثروت و انواع وسایل سرّی و علنی ورسانه ای دست بدست هم داده و بر ضد بیست میلیون مسلمان حبشه و ایران اسلامی بعنوان ام قراء مسلمانان توطئه می چینند (ودر صورتیکه مسلمانان حبشه مسیحیت را نپذیرند) میخواهند آنان را در کفنهای مرگ به پیچیند ولی باید گفت که مسلمانان حبشه در صورتی هم که از پشتیبانی جهان اسلام برخوردار نشوند حاضرند یا در گودال قبر بگذارند و زیر بار کفر و ضلالت نروند
همچنین برای بیداری جهان اسلام ایم اتحاد شوم برعلیه ایران اسلامی دست یکی شده اند و نمونه بارز آن تولد داعش فرزند نا خلف استکبار و صهیونیزیم در منطقه مسلمان عراق و اسرائیل .
حال باید گفت تدبیر مقامات ارشد ایران اسلامی بخصوص رهبری انقلاب و حمایتهای مردم و پیروی مسئولین از دستورات رهبری نقشه های دشمنان را اسلام را تا به امروز نقش برآب کرده است ولی نگرانی نفوذ دشمن به داخل ایران زیر پرچم شوم جریان گروه انحرافی وجود دارد .

تحلیلها و نظرات خود را به #جوان_فردا ارسال کنید

#پل_ارتباطی با #جوان_فردا ?
@r_miyabi

عضو کانال خبری و تحلیلی #جوان_فردا شوید ?

t.me/jjavanefarda