روز دانشجو بدون حضور خبرنگاران درمرند

جامعه خبرنگاران شهرستان مرند ضمن تبریک روز دانشجو و ضمن تشکر از اجرا کننده گان برنامه گرامیداشت روز دانشجو پیگیر پاسخ سوال زیر است

روز دانشجو بدون حضور خبرنگاران درمرند


مراسم گرامیداشت روز دانشجو در شهرستان مرند در دانشگاه آزاد اسلامی مرند بدون حضور خبرنگاران برگزار شد

جامعه خبرنگاران شهرستان مرند ضمن تبریک روز دانشجو و ضمن تشکر از اجرا کننده گان برنامه گرامیداشت روز دانشجو پیگیر پاسخ سوال زیر است
چرا مراسم گرامیداشت روز دانشجو بدون حضور خبرنگاران برگزار شد ؟
امیدواریم ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مرند در این مورد خبرنگاران را با پاسخ خود اقناع فرمایند

#جوان_فردا

t.me/jjavanefarda