ااولیاء دانش اموزان #جارو بدست باشند !!!

باید روابط عمومی آموزش و پرورش صحت و سقم این موضوع را تایید را رد کنند

ااولیاء دانش اموزان #جارو بدست باشند !!!


به گزارش خبرنگار #جوان_فردا از یکی از روستاهای شهرستان مرند اولیاء دانش آموزان جارو بدست باشند

طبق این گزارش طبق دستور روسای مربوطه دستور داده اند مادران هر دانش آموز بصورت نوبتی باید مدرسه را تمیز کنند .‼️

البته باید روابط عمومی آموزش و پرورش صحت و سقم این موضوع را تایید را رد کنند

#جوان_فردا بزودی #کندیمیزبرنامه_سین در این روستا اجرا خواهد کرد

#جوان_فردا

t.me/jjavanefarda