#می_دانیم_ها را #بخوانیم

هرروز ( آیا #می_دانیم_ها را #بخوانیم ) تا باتوطئه دشمنان اسلام بخصوص با نقشه های استعمار بر علیه اسلام آگاه شویم تا وظیفه خود را در مقابل این توطئه ها را بدانیم

#می_دانیم_ها را #بخوانیم

هرروز ( آیا #می_دانیم_ها را #بخوانیم ) تا باتوطئه دشمنان اسلام بخصوص با نقشه های استعمار بر علیه اسلام آگاه شویم تا وظیفه خود را در مقابل این توطئه ها را بدانیم .

۱ : آیا میدانیم
*که غنی ترین دولت روی زمین دولت واتیکان است که پاپ رهبری آنرا برعهده دارد و اوست که دارای دو نوع حکومت دینی و اجتماعی است و تمامی مسیحیان سراسر دنیا از این دولت تبعیت میکند .و پانصدمیلیون دلار در اختیار پاپ گذاشته شده است که آنرا در راه حمایت از شئون مسیحیت و تبشیر مسیحیگری در ممالک اسلامی و همچنین در راه اجرای نقشه های مبارزه با اسلام در هر مکانی صرف کند .

ادامه دارد
این بحث در ۲۱ مورد انتشار خواهد یافت در آخر نتیجه گیری آنهم انتشار خواهد یافت

نظرات و تحلیل های خود را به #جوان_فردا ارسال فرمائید

#پل_ارتباطی با #جوان_فردا??
@miyabi_r

عضو کانال خبری و تحلیلی #جوان_فردا شوید?
T.me/jjavanefarda