باند حرفه ای سارقان منازل و اماکن عمومی و خودروهادر شهرستان مرند با تلاش پلیس متلاشی شدند

به گزارش #جوان_فردا به نقل از معاونت اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی مرند باند حرفه ای ۱۵نفری سرقت که از اماکن عمومی و خانه باغات و داخل خودروها در سطح شهرستان سرقت کرده و موجب خوف و هراس درجامعه شده بودند توسط پلیس بصورت کارشناسانه دستگیر وبا دستور قضائی راهی زندان شدند

متلاشی شدن باند حرفه ای سرقت در شهرستان مرند


به گزارش #جوان_فردا به نقل از معاونت اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی مرند باند حرفه ای ۱۵نفری سرقت که از اماکن عمومی و خانه باغات و داخل خودروها در سطح شهرستان سرقت کرده و موجب خوف و هراس درجامعه شده بودند توسط پلیس بصورت کارشناسانه دستگیر وبا دستور قضائی راهی زندان شدند
مشروح خبر بزودی در #جوان_فردا

t.me/jjavanefarda