فرماندار مرند : توانمندی اشتغالزائی در عرصه دیگر است

گرشاسبی گفت توسعه باید مردم محور باشد اشتغال هم باید مردم محور باشد باید مردم محور بودن را فرهنگ سازی کنیم

جلسه  ساماندهی امور جوانان شهرستان مرند به ریاست دکتر داود گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان مرند با حضور اعضا تشکیل جلسه داد
گرشاسبی در این جلسه گفت توانمندی اشتغالزائی در عرصه دیگر است نقش هدایت گری را  باید عوض کنیم اگر عوض نکنیم آنوقت شهرستان را با مسکلات مواجه میکنیم

فرماندار افزود یک عده تحصیل کرده در جامعه در حال اشباع شده است دولت وظیفه اش را میداند وام میدهد برای اشتغالزائی ولی وام گیرنده می رود برای خودش ماشین می خرد

گرشاسبی گفت توسعه باید مردم محور باشد اشتغال هم باید مردم محور باشد باید مردم محور بودن را فرهنگ سازی کنیم

معاون استاندار گفت به جوان باید با نواندیشی نگریست  همه در مقابل قانون مسئول هستیم را باید فرهنگ سازی کنیم

فرماندار مرند با مقایسه بیکاران ۲۰ سال پیش را با بیکاران امروز گفت قبلا بیسوادن بیکار بودند ولی امروز باسوادان بیکارند امروز جوانان در انتخابات بسوی فردی میروند که وعده کار دهد

فرماندار مرند انتخابات یک فرصت طلائی نامید و گفت باید فرهنگ انتخابات را رونق دهیم این انتخابات هستند که سرنوشت ما را مشخص می کندانتخابات است که در زندگی مان اثر مستقیم دارد  باید جوانان بدانند وعده های انتخاباتی در زمان انتخابات می ماند باید افراد اصلح تر و شایسته تر را انتخاب کرد

گرشاسبی گفت جامعه سالم زمانی محقق میشود که انسان سالم باشد توسعه پایدار توسعه ای است که انسانش سالم باشد

در این جلسه حجت الاسلام پورتقی و حجت الاسلام صمدی و دکتر کیانی و طاهری و دیگر اعضا نقطه نظرات خود را بیان داشتند