امروز : دوشنبه 28 سپتامبر 2015
تاریخ : 2015/09/28 - 4:43 ذخیره فایل ارسال به دوستان

نشست خبری فرماندارویژه شهرستان مرند با جوانان درسالن اجتماعات فرمانداربرگزارشد.

به نقل ازخبرنگار سایت خبری جوان فردا
www.javanefarda.ir
نشست خبری فرماندارویژه شهرستان مرند با جوانان درسالن اجتماعات فرمانداربرگزارشد.
جلسه جوانان با فرماندار درسالن فرمانداری برگزاشددراین جلسه حضور معاون فرماندار وبخشدار مرکزی ورئیس اداره ورزش وجوانان به این جلسه رونق بیشتری داده بود.
فرماندار درشروع سخنان خودگفت هفته دفاع مقدس یاد آور دلاورمردیها ی مردانی هست که یاد آوردفاع از ناموس وخاک وطن است .اگر نبود این مردان دلاور که درراه ممکلت ودین وملت خودشان از سر گذشتند از فرزند وازخانواده از مادرواز پدر گذشتند تا ما باشیم تا ما خادم باشیم.خادم ملتی که از فرزند انشان گذشتنداگر نبودند این شهدا الان من اینجا فرماندارنبودم.شماالان دراینجانبودیدشماجوانان وماباید قدر بشناسیم .بایداهداف این شهدارا بشناسیم.شان ومنزلت جوانان آنقدر بالاست با تحصیلات خود وحضور فعال درعرصه کارآفرینی درراستای اهداف شهدا وامام شهدا قدم برداریم .
امام خمینی در شان جوانان چنین فرمودند:جمعیت جوان وبانشاط تحصیل کرده وباسوادکشوریکی ازعاملهای مهم پیشرفت است.
وی درادامه سخنان خودگفت:ولی نباید جنایات آل سعودراتاریخ درج نکند.خیانت درمناکلیه جامعه مسلمانان را عزادارکرده است.این جنایت منا یک برنامه از پیش تعیین شده است.حاکمان آل سعودلیاقت مدیریت خانه خدا ومکه ومدینه را ندارند.
دوستان وجوانان حاضر این اولین جلسه فرماندار با جوانان است .تشکر وقدردانی خودراازآقای نجاری رئیس ورزش وجوانان سابق مرند که متحمل زحمات شدندولی متاسفانه صلاح ندانستنددرجلسه معارفه وتودیع حضورداشته باشندخودشان صلاح دانسته اند .
آقای فرماندار، محورصحبت خودرا ازدواج آسان جوانان تعیین نمودواشاره به کارآفرینان کردوگفت جوانان نباید اشتغال را پشت میزهای دولتی تلقی کنند.ما الان دربازار داریم ماهانه چند میلیون درآمدداردزمان آمارگیری اطلاعات درست نمیدهد میگویدمن بیکارم.آیا واقعا این بیکاراست.؟
وی اشاره به اعتراض بعضی سایتهادرمورد معارفه رئیس جدید درسالن فرمانداری گفت این روال از قبل هم است رئیس درفرمانداری معرفی میگرددوبعدبا جمعی به اداره جهت تحویل وتحول می روند.
بعداز سخنان آقای فرماندار،آقای الهیارپور رئیس جدید اداره ورزش وجوانان مطالبی ارائه نمود.که خارج از ورزش بود من که درمورد ورزش چیزی نتوانستم از فرمایشات رئیس ورزش وجوانان استنباط نمایم تادرج خبرگردد.
بعداز سخنان رئیس اداره ورزش و جوانان حاضر به معرفی خود پرداختند.آری واقعا مرندبرای کارآفرینان بستر مناسب دارد.
شنیدنی بود مطالب سرکارخانم مقامی وسرکارخانم ایرجی وسرکارخانم منتظرظهورباید اندیشیدتادرددل این کارآفرینان وهنرمندان مسئولین با گوش شنوا درمان نمایند.
حضورخبرنگاران دراین محفل گرم جوانان با فرماندارچشم گیر بود.
درتحلیل خبری خود درمورداین خبر بزودی تحلیل خبری بانام کارآفرینان وهنرمندان مظلوم مرند درمرندباستحضار دوستان خواهند رسید

ارسال دیدگاه