معاونین فرماندار مرند در سوم دیماه روز ثبت احوال در ثبت احوال حضور یافتند

به گزارش جوان فردا JAVANEFARDA.IR به نقل از روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند ، به مناسبت سوم دیماه روز ثبت احوال شیخ پور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری به همراه شکرانی معاون برنامه ریزی ، نیک نفس و ملکی بخشداران مرکزی و یامچی ضمن قدردانی از زحمات این عزیزان ، این روز را به رئیس و کارکنان مجموعه ثبت احوال شهرستان مرند تبریک گفتند .

به گزارش جوان فردا JAVANEFARDA.IR به نقل از  روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند ، به مناسبت سوم دیماه روز ثبت احوال شیخ پور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری به همراه شکرانی معاون برنامه ریزی ، نیک نفس و ملکی بخشداران مرکزی و یامچی ضمن قدردانی از زحمات این عزیزان ، این روز را به رئیس و کارکنان مجموعه ثبت احوال شهرستان مرند تبریک گفتند .